Ardbhainistíocht

Seán Ó Coinn

Seán Ó Coinn.jpeg

Seán Ó Coinn

Feidhm: Príomhfheidhmeannach

Beathaisnéis: Is as an Mhullach Bán, i gContae Ard Mhacha Seán Ó Coinn, áit a bhfuil sé ina chónaí anois lena bhean Áine. Tá céim onórach sa Léann Ceilteach aige ó Ollscoil na Banríona Bhéal Feirste, agus dioplóma sa Bhainistíocht ó Ollscoil Uladh.

Taispeáin níos mó

Edel Ní Chorráin

Edel Ní Chorráin

Feidhm: Leas-Phríomhfheidhmeannach/Stiúrthóir Seirbhísí Oideachais    

Beathaisnéis: I nGarastún i gCo. Fhear Manach a tógadh Edel Ní Chorráin. Is céimí de chuid Ollscoil na hÉireann, Gaillimh í (BA sa Ghaeilge agus Matamaitic). D’fhreastail sí ar Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, áit ar bhain sí Teastas Iarchéime san Oideachas agus M.Sc sna hIlmheáin  Oideachais amach.

Taispeáin níos mó

 


Éamonn Ó hArgáin

Éamonn Ó hArgáin

Éamonn Ó hArgáin

Feidhm: Stiúrthóir Seirbhísí Forbartha/ Rúnaí an Fhorais

Beathaisnéis: Is as Leic Snámha, Co. Chiarraí d’Éamonn Ó hArgáin. D’fhreastail sé ar Scoil Náisiúnta Leic Snámha agus Pobalscoil Lios Tuathail. Tá Dioplóma sa Ghaeilge aige ó Ollscoil na hÉireann Gaillimh.

Taispeáin níos mó

 


Joe Ó Labhraí

Joe Ó Labhraí

Joe Ó Labhraí

Feidhm: Stiúrthóir Seirbhísí Foilsitheoireachta, Foclóireachta & Téarmaíochta

Beathaisnéis: Is as cathair Dhoire do Joe Ó Labhraí agus fuair sé a chuid meánscolaíochta i gColáiste Cholm Cille ansin. Tá céimeanna BA agus MA aige ó Ollscoil na Banríona i mBéal Feirste agus dochtúireacht ó Ollscoil Uladh i gCúil Raithin.

Taispeáin níos mó

 


Shane Ó hEidhin

Shane Ó hEidhin

Shane Ó hEidhin

Feidhm: Stiúrthóir Seirbhísí Corporáideach

Beathaisnéis: Is as Baile Átha Cliath Shane Ó hEidhin. D’fhreastail sé ar Scoil Lorcáin, Baile na Manach agus Coláiste Eoin, Baile an Bhóthair. Tá céim den chéad ghrád i gCúrsaí Gnó (Airgeadas & Gearmáinis) ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath aige agus MSc san Airgeadas Cainníochtúil ó Smurfit Business School.

Taispeáin níos mó

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.