Cumasú & Cothú (Leabhrán Scéim Phobail Gaeilge)

11Jan

Maoiníodh 19 ndeontaí tríd an mbabhta deireanach de Scéim Phobail Gaeilge agus tá léargas ar thorthaí na scéime seo tugtha sa leabhrán seo faoi Scéim Phobail Gaeilge: Leabhrán_Cumasú_&_Cothú_2013_Críoch

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.