Cumasú & Cothú (Leabhrán Scéim Phobail Gaeilge)

Maoiníodh 19 ndeontaí tríd an mbabhta deireanach de Scéim Phobail Gaeilge agus tá léargas ar thorthaí na scéime seo tugtha sa leabhrán seo faoi Scéim Phobail Gaeilge: Leabhrán_Cumasú_&_Cothú_2013_Críoch