Folúntais

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann, an ceapachán seo a leanas a dhéanamh.

 

Oifigeach Feidhmiúcháin (Buan)   –  Stiúrthóireacht Seirbhísí Forbartha

Tagairt: OFSSF/0818

Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, Sráid Amiens, Baile Átha Cliath. Tá an ról sonraithe don Stiúrthóireacht Seirbhísí Forbartha.
Is é an raon tuarastail don phost ná: €27,657 – €47,082.

FOIRM IARRATAIS & LEABHRÁN EOLAIS
T: (00353) (01) 639 8412 R: poist@forasnagaeilge.ie

SPRIOCDHÁTA: 12 meánlae, Aoine, 6 Iúil 2018.

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost.

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post.

 

Eolas d’Iarrthóirí OFSSF 0818

Foirm iarratais OFSSF 0818.doc

 

Oifigeach Feidhmiúcháin (Buan)   –  Stiúrthóireacht Seirbhísí Corparáideacha

Tagairt: OFSSC/0718                                           

Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, Sráid Amiens, Baile Átha Cliath. Tá an ról sonraithe don Stiúrthóireacht Seirbhísí Corparáideacha.
Is é an raon tuarastail don phost ná: €27,657 – €47,082.

FOIRM IARRATAIS & LEABHRÁN EOLAIS:
T: (00353) (01) 639 8412 R: poist@forasnagaeilge.ie

SPRIOCDHÁTA: 12 meánlae, Déardaoin, 28 Meitheamh 2018.

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post.

Eolas d’Iarrthóirí OFSSC 0718

Foirm iarratais OFSSC 0718