An Foram Forbartha Teanga

De thoradh ar chinneadh den Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas ar an 10 Iúil 2013, cuireadh tús le ré nua i bhforbairt na Gaeilge nuair a d’fhógair Foras na Gaeilge, ar an 17 Eanáir 2014, na sé Cheanneagraíocht a ghlacfadh freagracht as sé mhór-réimse oibre. Ba thoradh é an cinneadh seo ar phróiseas ar cuireadh tús leis in 2008 le comhordú agus atheagrú a dhéanamh ar obair na 19 n-eagraíocht Ghaeilge a bhí á maoiniú ag Foras na Gaeilge ar bhonn bliantúil le tacú le forbairt na Gaeilge ar fud na hÉireann.

Tá Fóram Forbartha Teanga Uile-Oileáin ionadaíoch ar shainghrúpaí áitiúla teanga atá á maoiniú ag Foras na Gaeilge ag leibhéal an phobail. Is dlúthchuid é an Fóram Forbartha Teanga den chur chuige comhpháirtíochta, an struchtúr foirmiúil idir na Ceanneagraíochtaí agus Foras na Gaeilge.

Is é cuspóir an Fhóraim Forbartha Teanga tuairimí agus comhairle dheontaithe Fhoras na Gaeilge, i.e. pobal na Gaeilge, a fháil ar fhorbairt na Gaeilge sna mór-réimsí atá faoi fhreagracht na sé Cheanneagraíocht, agus ar phleananna na gCeanneagraíochtaí. Cuirtear an chomhairle seo san áireamh i bhforbairt phleananna na gceanneagraíochtaí. Cuirfeann an Fóram Forbartha Teanga an cuspóir sin i gcrích ar na bealaí seo a leanas:

 1. Anailís a dhéanamh ar phleananna na gCeanneagraíochtaí i ngach mór-réimse.
 2. Plé a dhéanamh, taobh istigh den Fhóram Forbartha Teanga, ar phleananna na gCeanneagraíochtaí.
 3. Comhairle a thabhairt ar phleananna na gCeanneagraíochtaí trí thuairiscí ó Chathaoirleach an Fhóraim a chur ar fáil don Fhóram Comhpháirtíochta.

Tá Cathaoirleach an Fhóraim Forbartha Teanga mar bhall fosta den Fhóram Chomhpháirtíochta.

Baill an Fhóraim Forbartha Teanga

 1. Regina Uí Chollatáin (Cathaoirleach)
 2. Ré Ó Laighléis
 3. Risteard Mac Gabhann
 4. Feargal Mac Ionnrachtaigh
 5. Oonagh Ní Chéileachair
 6. Maedhbh Ní Dhónaill
 7. Niamh Ní Chonchubhair
 8. Pól Ó Frighil
 9. Emer O’Hagan
 10. Tadhg Mac Dhonnagáin
 11. Muiris Ó Fiannachta
 12. Domhnall Ó Loinsigh
 13. Bríd de Róiste
 14. Eimear Ní Mhathúna
 15. Éamonn Ó Dónaill.