Ferdie Mac an Fhailigh, Príomhfheidhmeannach,Foras na Gaeilge