Fiction / non-fiction

Dracula

A new edition of the famous translation by Seán Ó Cuirrín of Bram Stoker’s Dracula, based on the edition prepared by Maolmhaodhóg Ó Ruairc and published by An Gúm in 1997.

Click on this link for further information www.tuairisc.ie

ISBN9781857919165  €9.50  Bog    Purchase 

Extract

Dracula - sample page

Hide Extract

An-Leon-Bandraoi-Prios-Éadaigh

An Leon, an Bandraoi agus an Prios Éadaigh

Aistriúchán gleoite le hAntain Mac Lochlainn ar shaothar cáiliúil C.S. Lewis. Cuirtear ceathrar páistí amach as Londain i rith an Darga Cogadh Domhanda chun éalú ó na buamaí atá ag titim ar an gcathair. Cuirtear go teach seanduine iad i lár na tuaithe. Nuair a osclaíonn Lucy, an duine is óige, an prios éadaigh, tagann na páistí ar dhomhan iontach a bhfuil draíocht agus eachtraí i ndán dóibh ann.

ISBN9781857918885   €8.50   Bog      

Extract

An Leon, An Bandraoi agus an Prios Éadaigh - lch samplach

Hide Extract

Traenacha in Éirinn

Brian Mac Aonghusa

An account of the introduction, expansion, contraction and stabilisation of Ireland’s rail services are all presented here using fact, anecdote and stricking images in a book designed with the young adult reader in mind. The use of text, maps, photographs and illustrations achieves a balance all casual readers will enjoy.

ISBN 9781857918373     €9.50     Crua  Ceannach

Extract

Hide Extract

Gluaiseacht

Alan Titley

A powerful and shocking story told in the first person. The story of a youth that begins in a part of Africa under threat of war and ends on the unwelcoming streets of northern Europe. Horror and humanity are found side by side in this tale which goes to the very heart of the problem of immigration today.

ISBN 9781857917550     €7.50     Bog   Ceannach   

Extract

Gluaiseacht inside page

Hide Extract

 

Haiku, más é do thoil é!

Gabriel Rosenstock / Brian Fitzgerald a mhaisigh

The poet Gabriel Rosenstock is no stranger to the art of the haiku. In this delightful book he gives us a great insight into the world of the haiku, unravelling its ways and its wonders. A delight to read for both young and old.

ISBN 9781857919059     €7.50   Bog     96 lch     Ceannach

Extract

Hide Extract

 

Cén Sórt É?

Tomás Ó Fiachain

A compendium of the varied and vast words in the Irish language to describe different kinds of people. The work was assembled using a wide range of authoritive sources and contains cross-references to these sources. It will be both a source of reference and pleasure for users of the language.

ISBN 9781857917192     €9.50   Bog     162 lch     Ceannach 

Extract

Hide Extract

an-beal-beo

An Béal Beo

Tomás Ó Máille

This is a reprint of a book first published in 1936. It is one of the most important collections of words and phrases in modern Irish. Many of the words have become obsolete but this book will enable both the fluent speaker and the learner to make use of them again in conversation, in literature and in the media.

ISBN 9781857914498     €10.00     Bog     Purchase

mise-book

Mise

Colm Ó Gaora

This work is one of the best-known accounts of the War of Independence published in Irish. The author recounts his time as a member of the IRB and the events he participated in during the War of Indpendence in Conamara and elsewhere. He gives a vivid account of the social and living conditions of people living in Conamara at the beginning of the 20th Century and his work for Conradh na Gaeilge.

ISBN 9781857917383  €8.50  Bog   Purchase   

Extract

Mise inside page

Hide Extract

Athdhíolaim d'Abairtí Dúchasacha

Maolmhaodhóg Ó Ruairc

An féidir míniúchán beacht a thabhairt ar an gcumas atá ionainn na rudaí a chloisimid agus a léimid a thuiscint? An féidir an cumas sin a leathnú agus a fhorbairt? Bíodh is nach mór a bheith eolach ar stór focal agus ar ghramadach teanga, ní leor an méid sin. Bíonn tuiscint ar na gnásanna sóisialta atá intuigthe sa teanga de dhíth freisin. Is cuid dhílis de na gnásanna sin na habairtí dúchasacha nó an teanga mheafarach. Féachtar sa bhailiúchán seo d’abairtí meafaracha agus samhlaoideacha as Foclóir Gaeilge- Béarla Uí Dhónaill le léargas nua ar an teanga mheafarach sin sa Ghaeilge a thabhairt don léitheoir. Faoi cheannfhocail Bhéarla atá na habairtí agus na nathanna rangaithe, i dtreo is go dtig le scríbhneoirí agus aistritheoirí araon teacht ar a bhfuil uathu go furasta.

ISBN 9781857917758     €8     Bog     Ceannach

Mo Bhealach Féin

Seosamh Mac Grianna

‘Is óg i mo shaol a chonaic mé uaim é, an ród sin a bhí le mo mhian,’ a deir Seosamh Mac Grianna ina chuntas iomráiteach ar an bhealach a shiúil sé féin sa saol seo. Cuireann sé síos ar a aistear ar an ghannchuid ó lóistín go lóistín i gceantar Bhaile Átha Cliath, agus ar an dara siúlóid mhór a rinne sé ina aonar sa Bhreatain Bheag. Cuntas ionraic neamhbhalbh atá ann ar choraíocht a aigne le saol nach raibh ag teacht lena mhian, ar na heachtraí a bhain dó sa saol sin, agus ar na daoine fágtha ar casadh ina measc é.

An honest outspoken account  of his life by Seosamh Mac Grianna,  a life that wasn’t going according to plan,  of his adventures in life and the people he met along the way.

ISBN 9781857912500     €6.50     Bog     Ceannach

Pádhraic Mháire Bhán

Seán Ó Ruadháin

Is é saol na tuaithe i gCo. Mhaigh Eo sa tréimhse chorrach i ndeireadh na haoise agus i dtús na haoise seo, anuas go dtí Cogadh na Saoirse, príomhthéama Pádhraic Mháire Bhán. Gaiscíoch óg meabhrach é Pádhraic a chaitheann a shaol ag comhlint ar son a mhuintire agus a thíre.

ISBN 9781857910964     €9     Bog     Ceannach

Seanchas na Féinne

Niall Ó Dónaill

Insíonn an Dálach mar a tháinig ann don Fhiann, mar a chaith siad saol a bhí uasal ach bruíonach, agus mar a tháinig deireadh uaigneach na Féinne de dheasca an uabhair is an díoltais.

ISBN 9781857911763     €9     Bog     Ceannach

An Fear a Chuireadh Crainn

Jean Giono

Leagan Gaeilge ar L'homme qui plantait des arbres faoi fhear fíorneamhghnách, aoire caorach ar nós leis crainn a chur agus a d'athraigh taobh tíre a bhíodh tur, bánaithe agus gan anam. Scéal é a bheadh oiriúnach do dhéagóirí, go háirithe. Pictiúir ó thús deireadh le Willi Glasauer.
An Irish translation from the French, of a story set in Haute-Provence in south eastern France about a shepherd who transformed a landscape by planting trees.

ISBN 9781857912722     €6     Bog     Ceannach


An Gúm's complete listing of novels, biographies and reference books can be found in Catalóg na Leabhar  CLICK HERE

 

 

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.