#CéMuid: Sinéad Nic Gearailt

Tá feachtas nua tosaithe ag an bhForas le baill foirne a chur in aithne don phobal. Ba mhaith linn Sinéad Nic Gearailt a chur in aithne daoibh!

Réimse: Bím ag obair leis an rannóg Cumarsáide, Margaíochta & Feasachta faoi stiúir mo bhainisteora, Anna Davitt. Bím ag obair leis an rannóg na nEalaíon faoi stiúir Eilís Ní Bheilbigh.

Ionad: Oifig Sráid Amiens, B.Á.C

Ról: I measc na ndualgas atá agam, bím ag obair ar na meáin shóisialta le meitheal feasachta inmheánach, le hábhar a phleanáil is a chruthú leis an eagraíocht a phoibliú. Mar chuid den obair seo, bím ag déanamh leathanaigh na meán sóisialta a nuashonrú go laethúil, is ag tógáil miontuairiscí ag cruinnithe. Bím ag déanamh scéalta trí Ghaeilge agus trí Bhéarla a aimsiú le foilsiú ar Gaeilge.ie ar bhonn laethúil. Le hábhar a fhoilsiú is a nuashonrú ar Gaeilge.ie agus ForasnaGaeilge.ie, bím ag déanamh íomhánna a aimsiú is a oiriúnú. Bíonn taighde le déanamh le forbairt na suíomhanna seo a fheiceáil, ar Google Analytics. Bíonn teagmháil á déanamh agam le baill foirne, baill d’eagraíochtaí eile agus baill den phobal.

Bím i láthair ag ócáidí éagsúla le linn na bliana, mar shampla Grad Ireland, Zeminar, Oireachtas na Samhna agus ócáidí de chuid an Ghúim. Bím ag labhairt le daltaí, múinteoirí agus tuismitheoirí faoi na deiseanna atá ar fáil do dhaoine óga san earnáil agus ag tabhairt amach féiríní de chuid na heagraíochta, leabhair nótaí, pinn, cluasáin agus tuilleadh.

Uair sa bhliain bíonn Comórtas Beo le heagrú. Bíonn an comórtas le poibliú i scoileanna, sna leabharlanna, in ionad oideachais agus ar na meáin shóisialta. Nuair a thagann iarratais chugainn, bíonn cinneadh le déanamh cén amhráin ba chóir a chur tríd chuig an mbabhta ceannais. Líontar cáipéisí le pointí a bhronnadh. Bíonn teagmháil le déanamh ansin leis na hiarrthóirí ar fad mar aon le hionaduithe ó cheanneagraíochtaí a bhíonn páirteach sa chomórtas, le moltóirí agus leis an láithreoir. Eagraím cáipéisí, duaiseanna agus socruithe don bhabhta ceannais féin.

Cad é an ghné den obair is mó a thaitníonn leat?: Uair sa bhliain eagraíonn Foras na Gaeilge comórtas ar son daltaí meánscoile, Comórtas Beo. Bíonn iarrthóirí ag scríobh amhrán is ag déanamh iad a thaifeadadh. Bíonn meascán de ghrúpaí agus amhránaithe sa chraobh chomórtas agus roghnaíonn na moltóirí buaiteoir. Taitníonn sé go mór liom talann daoine óga sa tír seo a fheiceáil. Bainim an-sult as imeachtaí eile atá eagraithe le linn na bliana chomh maith, e.g. Grad Ireland, Zeminar, imeachtaí de chuid an Ghúim agus tuilleadh. Tá neart suime le feiceáil sa Ghaeilge agus is aoibhinn liom a bheith ag meascadh le daoine leis an tsuim sin a fhorbairt.

Conas a thacaíonn do chuid oibre le cur chun cinn na Gaeilge?: Tá mo chuid oibre bainteach le hábhar a chur ar fáil do dhaoine a bhfuil suim acu sa Ghaeilge, agus le cumarsáid a dhéanamh leo. Táim i bhfeidhil ar forasnagaeilge.ie a nuashonrú pé uair a bhfuil ábhar nua le roinnt. Bíonn an deis agam labhairt chomh maith le daoine óga faoi na deiseanna atá ar fáil dóibh san earnáil. Ní i gcónaí a bhíonn siad ar an eolas faoi na heagraíochtaí atá ag obair ar son na Gaeilge, nó faoin dul chun cinn atá déanta ag na meáin Ghaeilge agus i gcúrsaí aistriúchán.