Coimeád i dteagmháil le Foras na Gaeilge

Tá sé mar thosaíocht ag Foras na Gaeilge a chinntiú go bhfuil na céimeanna cuí glactha le baill foirne agus an pobal a chosaint ó Chovid-19. Tá an treoir is déanaí ón dá dhlínse thuaidh agus theas á leanúint ag Foras na Gaeilge agus tá monatóireacht leanúnach á déanamh againn ar chúrsaí agus ar na himpleachtaí do ghnó Fhoras na Gaeilge. Leanfaidh Foras na Gaeilge an cleachtas is fearr agus treoir ó na ranna sláinte de réir mar a thagann eolas nua chun cinn. Tá Foras na Gaeilge ag feidhmiú i gcónaí agus tá foireann na heagraíochta ar fáil don phobal má tá tacaíocht á lorg. Sa tábla thíos tá eolas maidir leis na bealaí is fearr le teagmháil a dhéanamh leis na hoifigí éagsúla agus is féidir teagmháil a dhéanamh chomh maith de réir na réimsí oibre éagsúla. Mura bhfuil tú cinnte is féidir teagmháil a dhéanamh ag eolas@forasnagaeilge.ie agus déanfar do ríomhphost a sheoladh chuig an duine cuí nó an rannóg chuí.

Oifig

Uimhir Ghutháin

Baile Átha Cliath

01 639 8400

Béal Feirste

0044 48 9089 0970

Gaoth Dobhair

074 956 0113

Clár na Leabhar Gaeilge

046 943 0419

Áis

01 661 6522

 

Réimse Oibre

Seoladh Ríomhphoist

Ginearálta

eolas@forasnagaeilge.ie

An suíomh gréasáin & na meáin shóisialta

suíomh@forasnagaeilge.ie

An Rannóg Oideachais

oideachas@forasnagaeilge.ie

An Gúm

angum@forasnagaeilge.ie

Clár na Leabhar Gaeilge

leabhar@forasnagaeilge.ie

ÁIS

ais@forasnagaeilge.ie

An Earnáil Phoiblí & na hEalaíona

e&p@forasnagaeilge.ie

Colmcille

colmcille@forasnagaeilge.ie

An Rannóg Pobal & Gnó

p&g@forasnagailge.ie

An Coiste Téarmaíochta

tearmai@forasnagaeilge.ie

Cúrsaí foclóireachta

aiseolas@focloir.ie