Blag #Le Chéile: Faisean InBhuanaithe le Caoimhe Ní Chathail

Is iomaí ceannlíne nuachta agus rabhadh ar líne atá feicthe againn faoin athrú aeráide faoin tráth seo. Tá an baol don todhchaí ina imní mhór agus má tá tú imníoch faoi ar chor ar bith is cinnte go bhfuil tú sa tóir ar rudaí a thig leat a dhéanamh chun cuidiú le todhchaí na cruinne.

Rud amháin ar chuir mé féin an-suim ann le cúpla bliain anuas ná an ghluaiseacht faisin inbhuanaithe. Ar smaoinigh tú faoin tionchar a d’fhéadfadh a bheith agat ar an domhan fríd na cinntí éadaí a dhéanann tú?

Tá taighde leanúnach ar siúl maidir le héadaí agus an baol timpeallachta ach is cinnte go bhfuil déantús éadaí ag truailliú uisce le micreaphlaistigh, ag scaoileadh CO2 isteach san atmaisféar, ag úsáid na mílte lítear uisce agus ag cruthú fostaíochta nach bhfuil a gcearta ná pá ceart á íoc leis na milliúin oibrithe timpeall na cruinne.

Tá an earnáil faisin ghasta, nó fast fashion, imithe as smacht. Ní raibh sé riamh chomh furasta dúinn feisteas úr a ordú ar líne d’achan ócáid. Is minic gur éadaí iad a rinneadh ar chostas iontach íseal agus atá ar díol ar chostas íseal fosta. An fiú iad?

Seo roinnt leideanna chun nósanna faisin inbhuanaithe a chothú agus moilliú a dhéanamh, ar a laghad, ar an dochar atá muid a dhéanamh don timpeallacht :

1. Cófraí a Ghlanadh amach

Ní minic go mbíonn an t-am againn, dar linn féin, ach faoi láthair tá cuid mhór againn sáinnithe sa bhaile. Anois an t-am an vardrús, tarraiceáin agus seomraí lán éadaí a ghlanadh amach. Thig leis an chuid is mó againn a admháil go bhfuil neart éadaí againn nár chaith muid riamh fiú. Sórtáil fríd do chuid éadaí uilig atá carntha thar na blianta agat. Roinn i gcairn iad - caidé nach bhfuil caite agat le trí mhí, le sé mhí nó le bliain? Ansin cinn caidé a tharlóidh do na héadaí sin. Bíodh na málaí dubha réidh agat do na siopaí carthanachta nuair a bheas siad ar oscailt arís!

2. Éadaí a mhalartú

Tá tóir ar mhalartú éadaí na laethanta seo. Tá roinnt imeachtaí eagraithe agam féin sa Chultúrlann i mBéal Feirste le roinnt míonna anuas. Deis iontach atá ann éadaí nach gcaitheann tú féin níos mó a thabhairt do dhuine éigin eile le caitheamh. Tá achan rud bogtha ar líne faoi láthair, mar sin caidé faoi mhalartú éadaí nó swap shop ar Zoom nó Google Hangouts a eagrú? Tar le chéile le cairde agus taispeáin dá chéile caidé na héadaí nach gcaitheann sibh féin níos mó. Beidh siad réidh le malartú san fhíor-shaol ansin nuair a bheas cead againn an teach a fhágáil!

3. Éadaí a dheisiú agus éadaí s’againn féin a dhéanamh

Is iomaí uair ar chaith muid uilig péire jeans a raibh poll iontu ach an raibh a dhath mícheart leo taobh amuigh den pholl beag sin? Is nós é deisiú go bhfuil mé féin go fóill ag dul i dtaithí air ach is fiú a bheith cruthaitheach leis na baill éadaí sin atá againn. Seans go n-oibreodh paiste, fuáil nó fiú tie-dye. Céim eile ná ár gcuid éadaí féin a dhéanamh - iontach go deo inbhuanaithe! Tá mé féin i ndiaidh tosú ag foghlaim le cniotáil. Is cniotálaí den scoth í mo mháthair agus cé go ndeir sí go bhfuil mé tamall ar shiúl ó a bheith in ann mo gheansaí féin a chniotáil sílim go mbeidh ceann agam taobh istigh de chúig bliana nó mar sin!

4. Nósanna siopadóireachta

Is furasta breathnú fríd suíomhanna siopadóireachta faoi láthair, díreach ar mhaithe leis an am a chur thart ach caidé faoi nósanna siopadóireachta níos inbhuanaithe a chothú? Tá na siopaí carthanachta druidte faoi láthair ach tabhair spléachadh ar www.thriftify.ie chun siopadóireacht a dhéanamh i siopaí carthanachta gan an teach féin a fhágáil. Tá Depop iontach chun éadaí dara láimhe - go minic nár caitheadh riamh - a aimsiú agus tá cuntais instagram ar nós Sustainable Fashion Dublin ar dóigh chun moladh a fháil maidir le siopaí éadaí seanré, inbhuanaithe nó dara láimhe. Mothaím féin an oiread bróid nuair a thagaim ar sheoid ar an bhealach seo agus is minic go dtarlaíonn sé!

5. Spreagadh a fháil

Caithim féin cuid mhór ama ar na meáin shóisialta agus tá seans maith ann go bhfuil tú féin mar an gcéanna. Is deas an rud spreagadh a fháil uathu agus na hardáin a bhíonn muid a úsáid a líonadh le nithe cruthaitheacha fríd na cuntais atá á leanstan againn. Seo roinnt cuntas Instagram a thugann inspioráid dom féin maidir leis an fhaisean inbhuanaithe.

- sustainablefashiondublin
- environmentaleadai
- slowfashioncurator
- theniftythrifter_
- thriftify
- fionnualamoran
- Jumpthehedges
- allthingfionalily

An rud is tábhachtaí faoin fhaisean inbhuanaithe, sílim, ná go dtig sult a bhaint as na nósanna seo a chothú agus #LeChéile thig linn difear a dhéanamh don domhan! Bainigí sult as an fhaisean inbhuanaithe agus bí i dteagmháil liom ar Instagram nó Twitter @caoimhechats Thig linn uilig foghlaim le chéile!