Folúntas mar Eagarthóir Cúnta

Post sealadach mar Eagarthóir Cúnta le Foras na Gaeilge (oifig Ghaoth Dobhair)

Más cuí, cuirfear painéal le chéile as a líonfar folúntais shealadacha eile as seo go ceann bliana ach acmhainn a bheith ann chuige sin.

Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh atá luaite san fhógra thíos roimh 1.00 i.n. Dé Máirt, 9 Feabhra 2016.

Tá gach eolas faoin bpost ar fáil sna cáipéisí thíos:

Deascán Eolais Eag Cúnta EAGC0216

Son faoi Phearsa EAGC0216

Sainchuntas Poist Eag Cúnta EAGC0216

Foirm Iarratais Eag Cúnta EAGC0216

Fógra (Eag Cúnta 2016)