Folúntas: Post buan mar Phríomhthéarmeolaí le Foras na Gaeilge (Baile Átha Cliath)

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe a chuireann an Ghaeilge chun cinn ar fud oileán na hÉireann, an ceapachán seo a leanas a dhéanamh.

Príomhthéarmeolaí Tagairt: PT/0716

Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, i mBaile Átha Cliath.
Is é an raon tuarastail don phost ná: €61,966 go €72,546 (Príomhoifigeach Cúnta)

FOIRM IARRATAIS & DEASCÁN EOLAIS

foirm-iarratais-pt0716

eolas-diarrthoiri 

SPRIOCDHÁTA
Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh thíos roimh 12 meánlae, Dé hAoine, 7 Deireadh Fómhair 2016.
Poist,
Foras na Gaeilge,
7 Cearnóg Mhuirfean,
Baile Átha Cliath 2.

T: (00353) (01) 639 8412 

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost