Folúntais

Folúntas (Sealadach) mar Oifigeach Foirne

Tagairt: OFEPE/1119

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe atá freagrach as an nGaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann, ceapachán sealadach mar Oifigeach Foirne a dhéanamh.

Conradh Sealadach go dtí deireadh mhí Mheán Fómhair 2020

  • Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, i mBéal Feirste.
  • Is é an raon tuarastail don phost ná: £30,526 - £32,157 (pro rata).

FOIRM IARRATAIS & DEASCÁN EOLAIS

Eolas d'Iarrthóirí OFEPE 1119

Foirm iarratais OFEPE 1119

CEISTEANNA & TUILEADH EOLAIS

Seol ceisteanna ar ríomhphost chuig poist@forasnagaeilge.ie.

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost

SPRIOCDHÁTA

Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe a bheith faighte ag an seoladh thíos roimh 12 meánlae, Dé Luain, 23 Meán Fómhair 2019.

Poist,

Foras na Gaeilge,

63-66 Sráid Amiens,

Baile Átha Cliath 1.

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.