Folúntais

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann, an ceapachán seo a leanas a dhéanamh.

Oifigeach Feidhmiúcháin      Tagairt: OFCC/0119 

 (Conradh Sealadach go dtí deireadh Eanáir 2021)

Beidh an post seo lonnaithe in oifig Fhoras na Gaeilge i nGaoth Dobhair, Co.Dhún na nGall.

FOIRM IARRATAIS & DEASCÁN EOLAIS

Eolas d’Iarrthóirí

Foirm iarratais

T: (00353) (01) 639 8412 R: poist@forasnagaeilge.ie

SPRIOCDHÁTA

Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh thíosluaite roimh:
12 meánlae Dé hAoine, 25 Eanáir 2019.

Poist,

Foras na Gaeilge,

63-66 Sráid Amiens,

Baile Átha Cliath 1.

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost 

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post.Rúnaí Oifige (Sealadach)      Tagairt: ROBF/0219

(Conradh Sealadach go dtí 11 Deireadh Fómhair 2019)

 

  • Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, i mBéal Feirste.
  • Is é an raon tuarastail don phost ná: £24,429 – £25,225 (pro rata).

FOIRM IARRATAIS & DEASCÁN EOLAIS

Eolas d’Iarrthóirí

Foirm iarratais 

T: (00353) (01) 639 8400 R: poist@forasnagaeilge.ie nó is féidir na cáipéisí a íoslódáil díreach ó https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/foluntais/   

SPRIOCDHÁTA

Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe a bheith faighte ag an seoladh thíos roimh:

12 meánlae, Dé Luain, 28 Eanáir 2019.

Poist,

Foras na Gaeilge,

63-66 Sráid Amiens,

Baile Átha Cliath 1.

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost 

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post