Folúntais

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann, na ceapacháin seo a leanas a dhéanamh.

 

Oifigeach Feidhmiúcháin (Buan)                                                 Tagairt: OFOPF/0619

Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, Sráid Amiens, Baile Átha Cliath. Tá an ról sonraithe d’Oifig an Phríomhfheidhmeannaigh.

Is é an raon tuarastail don phost ná: €28,213 – €47,553.*

D’fhéadfaí an ráta tuarastail a choigeartú ó am go chéile ar aon dul le beartas pá an Rialtais

*Caithfear an post a thairiscint ag bun an scála.

 

FOIRM IARRATAIS & LEABHRÁN EOLAIS

Foirm iarratais OFOPF 0619

Eolas d’Iarrthóirí OFOPF 0619

T: (00353) (01) 639 8412

R: poist@forasnagaeilge.ie 

SPRIOCDHÁTA

Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh thíosluaite roimh 12 meánlae, Dé hAoine, 5 Aibreán 2019.

Poist,

Foras na Gaeilge,

63-66 Sráid Amiens,

Baile Átha Cliath 1.

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost 

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post.

 


 

Eagrthóir Cúnta (Sealadach)                                                         Tagairt: EAGC/0519

(Conradh Sealadach go dtí deireadh Eanáir 2021)

Beidh an post seo lonnaithe in oifig Fhoras na Gaeilge i nGaoth Dobhair, Co.Dhún na nGall.

Is é an raon tuarastail don phost ná: €32,689 go €61,822 *.

D’fhéadfaí an ráta tuarastail a choigeartú ó am go chéile ar aon dul le beartas pá an Rialtais.

*Caithfear an post a thairiscint ag bun an scála

 

FOIRM IARRATAIS & DEASCÁN EOLAIS

Foirm iarratais EAGC 0519

Eolas d’Iarrthóirí 0519

T: (00353) (01) 639 8412

R: poist@forasnagaeilge.ie

SPRIOCDHÁTA

Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh thíosluaite roimh 12 meánlae Dé Máirt, 2 Aibreán 2019.

Poist,

Foras na Gaeilge,

63-66 Sráid Amiens,

Baile Átha Cliath 1.

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost 

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post.

 


 

Oifigeach Feidhmiúcháin (Buan)                                             Tagairt: OFSSF/ 0419

Beidh an post seo lonnaithe in oifig Fhoras na Gaeilge i nGaoth Dobhair, Co.Dhún na nGall.

Is é an raon tuarastail don phost ná: €28,213 – €47,553*.

D’fhéadfaí an ráta tuarastail a choigeartú ó am go chéile ar aon dul le beartas pá an Rialtais

*Caithfear an post a thairiscint ag bun an scála.

 

FOIRM IARRATAIS & DEASCÁN EOLAIS

Foirm iarratais OFSSF 0419

Eolas d’Iarrthóirí OFSSF 0419

T: (00353) (01) 639 8412

R: poist@forasnagaeilge.ie

SPRIOCDHÁTA

Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh thíosluaite roimh 12 meánlae Dé hAoine, 22 Márta 2019.

Poist,

Foras na Gaeilge,

63-66 Sráid Amiens,

Baile Átha Cliath 1.

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost 

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post.