Folúntais

Oifigeach Cléireachais (Painéal)  Tagairt: OCFNG/0320

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann, na ceapacháin seo a leanas a dhéanamh.

Tá painéal á chur le chéile as a líonfar folúntais bhuana as seo go ceann bliana ach acmhainn a bheith ann chuige sin. Na hoifigí atá san áireamh ná Sráid Amiens, Baile Átha Cliath, Dún Seachlainn, Co. na Mí agus Ráth Chairn, Co. na Mí.

Foirm Iarratais & Deascán Eolais

Eolas d'Iarrthóirí OCFNG 0320

Foirm Iarratais OCFNG 0320

 

Oifigeach Feidhmiúcháin (Sealadach) Tagairt: OFOPF/0220

(Conradh Sealadach go dtí deireadh Eanáir 2021)

Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, Sráid Amiens, Baile Átha Cliath. Tá an ról sonraithe d’Oifig an Phríomhfheidhmeannaigh.

Foirm Iarratais & Deascán Eolais

Eolas d'Iarrthóirí OFOPF 0220

Foirm Iarratais OFOPF 0220

T: (00353) (01) 639 8400 R: poist@forasnagaeilge.ie

 

SPRIOCDHÁTA

Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh thíosluaite roimh 12 meánlae, Dé hAoine, 6 Márta 2020.

Poist,

Foras na Gaeilge,

63-66 Sráid Amiens,

Baile Átha Cliath 1.

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost.

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post.

 

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.