Folúntais

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann, na ceapacháin seo a leanas a dhéanamh.

 

Oifigeach Feidhmiúcháin (Buan)  Tagairt: OFSSC/0919

Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, Sráid Amiens, Baile Átha Cliath. Tá an ról sonraithe don Stiúrthóireacht Seirbhísí Corparáideacha.

Is é an raon tuarastail don phost ná: €28,213 – €47,553.

D’fhéadfaí an ráta tuarastail a choigeartú ó am go chéile ar aon dul le beartas pá an Rialtais. Caithfear an post a thairiscint ag bun an scála.

 

FOIRM IARRATAIS & LEABHRÁN EOLAIS

Eolas d’Iarrthóirí OFSSC 0919

Foirm iarratais OFSSC 0919

T: (00353) (01) 639 8400 R: poist@forasnagaeilge.ie

 

SPRIOCDHÁTA

Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh thíosluaite roimh 12 meánlae, Dé Máirt, 28 Bealtaine 2019.

Poist,

Foras na Gaeilge,

63-66 Sráid Amiens,

Baile Átha Cliath 1.

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost 

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post.

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.