Nochtuithe Cosanta

Faoi Mhír 22 den Acht um Nochtadh Cosanta is gá d’eagrais phoiblí tuairisc a ullmhú ar dháta nach déanaí ná an 30 Meitheamh gach bliain ina bhfoilsítear líon na nochtuithe cosanta a rinneadh leo le linn na bliana díreach roimhe agus eolas áirithe ábhartha eile a bhaineann le haon nochtadh cosanta mar sin.

Nochtadh faoi Chosaint

Tuairisc 2015 - An tAcht um Nochtadh Cosanta 2014

Nochtadh faoi Chosaint

Tuairisc 2016 - An tAcht um Nochtadh Cosanta 2014

Nochtadh faoi Chosaint

Tuairisc 2017 - An tAcht um Nochtadh Cosanta 2014

Nochtadh faoi Chosaint

Tuairisc 2018 - An tAcht um Nochtadh Cosanta 2014

Nochtadh faoi Chosaint

Tuairisc 2019 - An tAcht um Nochtadh Cosanta 2014

Nochtadh faoi Chosaint

Tuairisc 2020 - An tAcht um Nochtadh Cosanta 2014

Nochtadh faoi Chosaint

Tuairisc 2021 - An tAcht um Nochtadh Cosanta 2014

Nochtadh faoi Chosaint

Tuairisc 2022 - An tAcht um Nochtadh Cosanta 2014

Nochtadh faoi Chosaint

Tuairisc 2023 - An tAcht um Nochtadh Cosanta (Leasú) 2022

No document found