Oifigeach Cléireachais

Tagairt: OCCM/0221
Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, i mBaile Átha Cliath.

Foirm Iarratais & Leabhrán Eolais

Foirm Iarratais OCCM 0221.doc

Leabhrán Eolais OCCM 0221

T: (00353) (01) 639 8412

R: poist@forasnagaeilge.ie

Spriocdháta

Caithfear cóip PDF/JPG den fhoirm iarratais chomhlánaithe a sheoladh ar ríomhphost roimh 12 meán lae, Dé Céadaoin, 31 Márta 2021 chuig: poist@forasnagaeilge.ie.

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post.