Scéim do Sholáthróirí Sainchúrsaí Oiliúna Gaeilge don Earnáil Phoiblí 2019 – 2021

[countdown id="146443003418" format="dHM" serverSync="true" alwaysExpire="false" cLabels="Years,Months,Weeks,Lá,Uair,Nóim,Seconds" cLabels1="Year,Month,Week,Lá,Uair,Nóim,Second" compact="false" tickInterval="1" counter="until" template="default" until="02,08,2019,12,00"]

Fáiltíonn Foras na Gaeilge roimh iarratais faoin Scéim do Sholáthróirí Sainchúrsaí Oiliúna Gaeilge don Earnáil Phoiblí, thuaidh agus theas, don tréimhse 2019-2021.

Díreoidh an scéim seo ar sholáthróirí sainchúrsaí oiliúna Gaeilge don earnáil phoiblí, le cabhrú leo seirbhísí a thairiscint do phobal na Gaeltachta agus do phobal na Gaeilge, agus le go mbeidh foireann na hearnála poiblí sa dhá dhlínse in ann freastal cuí a dhéanamh ar an bpobal céanna.

Spriocdháta

Faoi 12 meán lae Dé hAoine an 8 Feabhra 2019

Tuilleadh eolais agus foirmeacha iarratais

Earnáil Phoibí agus na hEalaíona

Foras na Gaeilge

63-66 Sráid Amiens

Baile Átha Cliath

D01 H275