Scéim Iris Ghaeilge Chlóite

Cuireadh fáilte roimh iarratais ó dhreamanna ar spéis leo iris mhíosúil Ghaeilge uile-oileánda a fhoilsiú.

Bronnadh an conradh ar Comhar a chuireann ardán ar fáil d’iriseoireacht trí Ghaeilge in iris i bhfoirm cóipe crua agus ar líne.

Tá an scéim anois dúnta.