Scéim na bhFéilte 2022 Glaoch 1 (01 Eanáir – 31 Bealtaine 2022) An Painéal

Beidh Scéim na bhFéilte Glaoch 1 oscailte do ghrúpaí áitiúla cuí chun deis a thabhairt dóibh forbairt a dhéanamh ar fhéilte ealaíon nó ar eilimintí d’fhéilte atá á reáchtáil agus á gcur i bhfeidhm trí mheán na Gaeilge nó a bhfuil na healaíona Gaeilge mar chuid lárnach díobh idir 01 Eanáir agus 31 Bealtaine 2022.
Díríonn an scéim seo ar fhéilte a bhfuil d’aidhm acu an Ghaeilge, na healaíona Gaeilge, na healaíona dúchasacha agus oidhreacht na Gaeilge a chothú agus a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge nó go dátheangach, mar dhlúthchuid den fhéile, agus ardán a chur ar fáil do phobal na Gaeilge, don mhórphobal agus d’earnáil na n-ealaíon.

Spriocdháta: 12:00 meán lae, Dé hAoine 03 Meán Fómhair 2021

Is féidir teagmháil a dhéanamh le feilte@forasnagaeilge.ie

Tá gach eolas ar fáil sna cáipéisí thíos: 

Foirm Iarratais 

Treoirlínte na Scéime

Seicliosta Cumhdach Leanaí - Ó dheas

Seicliosta Cumhdach Leanaí - Ó Thuaidh

Treoir don Seicliosta Cumhdach Leanaí - Ó dheas

Treoir don Seicliosta Cumhdach Leanaí - Ó Thuaidh