Scéim na dTionscadal Litríochta 2021

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo litríocht na Gaeilge a bhuanú, a chothú agus a chur chun cinn.
Íocfar deontas bunaithe ar phlean cuimsitheach le grúpaí/eagraíochtaí ar mian leo tionscadail litríochta Gaeilge a fhorbairt agus a chur chun cinn.

Spriocdháta; Dé Luain, 9 Meán Fómhair 2020.

Treoirlínte - Tionscadail Litríochta 2021(c)

Critéir Mheasúnaithe - Cáiliú do dheontas A(c)

Critéir Mheasúnaithe - Cáiliú do dheontas B(c)

Chun an fhoirm iarratais a iarraidh déan teagmháil le hoifig Chlár na Leabhar Gaeilge ag 046 9430419 nó ag an seoladh ríomhphoist leabhar@forasnagaeilge.ie

I gcás ríomhphost iarrtar ort ainm na cuideachta agus uimhir teagmhála a chur leis.