Scéim na Mór-Imeachtaí Ealaíon 2019

[countdown id="14225339347" format="dHM" serverSync="true" alwaysExpire="false" cLabels="Years,Months,Weeks,Lá,Uair,Nóim,Seconds" cLabels1="Year,Month,Week,Lá,Uair,Nóim,Second" compact="false" tickInterval="1" counter="until" template="default" until="01,23,2019,12,00"]

Díríonn an scéim seo ar mhór-imeachtaí a bhfuil d’aidhm acu an Ghaeilge agus na healaíona teangabhunaithe Gaeilge a chothú agus a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge nó go dátheangach mar dhlúthchuid de mhór-imeacht. Lena chois sin díríonn an scéim seo ar na gréasáin shóisialta Ghaeilge, ar an mórphobal agus ar earnáil na n-ealaíon ar bhonn uile-oileáin agus go hidirnáisiúnta.  

Beidh Scéim na Mór-Imeachtaí Ealaíon oscailte do ghrúpaí gairmiúla cuí chun deis a thabhairt dóibh forbairt a dhéanamh ar mhór-imeachtaí ealaíon nó ar ghnéithe de mhór-imeachtaí ealaíon atá á reáchtáil agus á gcur i bhfeidhm trí mheán na Gaeilge nó a bhfuil na healaíona teangabhunaithe Gaeilge mar chuid lárnach díobh.

Cáipéísí:

Critéir & Tuilleadh Eolais

Application Form

Spriocdháta: 12 Meánlae an 23 Eanáir 2019