Séala an Aistriúcháin 2022

Tá scrúdú an tSéala Creidiúnaithe d’Aistritheoirí le reáchtáil ó thuaidh in Ollscoil Uladh i mí na Nollag. Tá an scrúdú seo dírithe orthu siúd a bhfuil ardchaighdeán Gaeilge acu ach nár bhain an Séala amach roimhe seo.

Dáta an scrúdaithe: Dé Sathairn 17 Nollaig 2022 (12.00 - 16.00)

Beidh an scrúdú á ofráil ar champas Ollscoil Uladh i mBéal Feirste (2-24 Sráid Eabhrac, BT15 1AP), agus ar líne (ar choinníollacha faoi leith, i.e. na háiseanna teicniúla a leanann a bheith ar fáil duit: ríomhaire le cumas físchomhdála, ceamara agus micreafón).

Is cáilíocht ghairmiúil aitheanta d’aistritheoirí Gaeilge é an Séala Creidiúnaithe d’Aistritheoirí a bhunaigh Foras na Gaeilge in 2006. Tá an Séala ar an ngradam gairmiúil is tábhachtaí ar fad do shaoraistritheoirí Gaeilge a bhíonn ag lorg oibre ó eagraíochtaí de chuid na hearnála poiblí agus ó chliaint eile. Cuirtear ainm agus sonraí teagmhála gach duine a ghnóthaíonn an Séala ar phainéal d’aistritheoirí creidiúnaithe a fhoilsíonn Foras na Gaeilge, agus is ón bpainéal sin a earcaítear aistritheoirí Gaeilge den chuid is mó.

 

Má theastaíonn tuilleadh eolais faoin scrúdú déan teagmháil le g.odomagain@ulster.ac.uk Chun clárú leis an scrúdú a dhéanamh, lean an nasc seo, nó an cód QR thíos. Ní mór clárú roimh 16:00 Dé hAoine 9 Nollaig.