Soláthar seirbhís nuachta: Anailís ar thorthaí an tsuirbhé phobail

Anailís ar thorthaí an tsuirbhé phobail agus ar mholtaí ón tsraith fócasghrúpaí maidir le soláthar seirbhís nuachta le Regina Uí Chollatáin agus Róisín Ní Mhaolchallann, 8 Nollaig 2013 

Anailís-agus-moltaí-faoi-sheirbhís-nuachta