Scrúduithe TEG 2017: DÁTAÍ & IONAID

Beidh Scrúduithe TEG 2017 ar siúl sna hionaid seo:

 

An Spidéal

Béal Feirste

Caisleán an Bharraigh

Cill Airne

Cill Chainnigh

Corcaigh

Leitir Ceanainn

Luimneach

Má Nuad

Páras

Prág

Nua-Eabhrac

Ottawa

Sydney

 

B2  1 Aibreán 2017 *

B1   13 Bealtaine 2017

A2   27 Bealtaine 2017

A1   10 Meitheamh 2017

 

B2   12 Lúnasa 2017*

C1   18 & 19 Lúnasa 2017

 

 

*Glactar le Meánleibhéal 2 (B2) mar cheann de na critéir iontrála do chúrsaí sa bhunmhúinteoireacht sna coláistí Oideachais agus i gColáiste Hibernia agus do chúrsaí san aistriúchán agus san ateangaireacht i gcoláistí tríú leibhéal éagsúla.   

Is é an dáta deiridh d’iarratais ar scrúduithe TEG ná 1 Márta 2017. Cláraigh anseo. Beidh spriocdháta níos déanaí gceist do scrúduithe mhí Lúnasa agus is i Má Nuad amháin a bheidh na scrúduithe seo ar siúl. 

 

Dírigh ar do chumas labhartha! PÁIRTCHREIDIÚINT AR FÁIL

Tá páirtchreidiúint ar fáil do dhaoine ar mhaith leo an scrúdú cainte amháin a dhéanamh.  Mar sin, beidh dhá rogha ag iarrthóirí:

Scrúdú iomlán TEG a dhéanamh agus creidiúint iomlán a fháil;

                 

An scrúdú cainte amháin a dhéanamh agus páirtchreidiúint a fháil.

Beidh foireann TEG sásta scrúduithe cainte a reáchtáil ag amanna eile i rith na bliana do ghrúpaí in ionaid ar fud na tíre. Cuir glaoch ar (01) 708 6417.