Scrúduithe TEG 2017: DÁTAÍ & IONAID

13 Fea

Beidh Scrúduithe TEG 2017 ar siúl sna hionaid seo:

 

An Spidéal

Béal Feirste

Caisleán an Bharraigh

Cill Airne

Cill Chainnigh

Corcaigh

Leitir Ceanainn

Luimneach

Má Nuad

Páras

Prág

Nua-Eabhrac

Ottawa

Sydney

 

B2  1 Aibreán 2017 *

B1   13 Bealtaine 2017

A2   27 Bealtaine 2017

A1   10 Meitheamh 2017

 

B2   12 Lúnasa 2017*

C1   18 & 19 Lúnasa 2017

 

 

*Glactar le Meánleibhéal 2 (B2) mar cheann de na critéir iontrála do chúrsaí sa bhunmhúinteoireacht sna coláistí Oideachais agus i gColáiste Hibernia agus do chúrsaí san aistriúchán agus san ateangaireacht i gcoláistí tríú leibhéal éagsúla.   

Is é an dáta deiridh d’iarratais ar scrúduithe TEG ná 1 Márta 2017. Cláraigh anseo. Beidh spriocdháta níos déanaí gceist do scrúduithe mhí Lúnasa agus is i Má Nuad amháin a bheidh na scrúduithe seo ar siúl. 

 

Dírigh ar do chumas labhartha! PÁIRTCHREIDIÚINT AR FÁIL

Tá páirtchreidiúint ar fáil do dhaoine ar mhaith leo an scrúdú cainte amháin a dhéanamh.  Mar sin, beidh dhá rogha ag iarrthóirí:

Scrúdú iomlán TEG a dhéanamh agus creidiúint iomlán a fháil;

                 

An scrúdú cainte amháin a dhéanamh agus páirtchreidiúint a fháil.

Beidh foireann TEG sásta scrúduithe cainte a reáchtáil ag amanna eile i rith na bliana do ghrúpaí in ionaid ar fud na tíre. Cuir glaoch ar (01) 708 6417. 

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.