Tuarascáil – Dearcadh an Phobail i leith na Gaeilge

Tá leagan Gaeilge den tuarascáil Dearcadh an Phobail i leith na Gaeilge a d’fhoilsigh an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta ar fáil anseo: Dearcadh an Phobail i leith na Gaeilge 2015