Comórtas Beo 2019

Tá comórtas Beo dírithe ar an aoisghrúpa 11 – 18 bliain d’aois agus é mar aidhm aige bannaí ceoil óga Éireannacha a chumasú agus suim sa cheol a spreagadh i measc na hidirbhliana agus daoine óga.

An féidir linne cur isteach air? 

Fáiltítear roimh iarratais ó mheánscoileanna, gaelscoileanna, clubanna óige, coláistí samhraidh, clubanna CLG, cumainn CCÉ, Ógras, Spleodar, Foróige etc, ó thuaidh agus ó dheas, thoir agus thiar, a fhad agus go gcloítear leis an gcoinníoll i dtaobh aoise.  

Anuas air sin:

 • Caithfidh an t-amhrán bheith nuachumtha agus i nGaeilge. 
 • Caithfidh gach iarrthóir bheith faoi 18 agus thar 11 ar an 31/10/2019. 
 • Is féidir meantóir thar 18 treoir agus comhairle a chur ar fáil. 
 • Is gá do dhuine fásta bheith in éineacht le haon ghrúpa atá le páirt a ghlacadh sa chraobh ar an 31 Deireadh Fómhair.
 • Níor chóir go mbeadh níos mó ná seachtar in aon bhanna amháin. 
 • Ní féidir leis an amhrán bheith níos faide ná 5 nóiméad ar fhad.
 • Caithfidh an duine/grúpa bheith sásta an t-amhrán a chur i láthair beo ag babhta ceannais an chomórtais ag Oireachtas na Samhna 2019. 
 • Beidh ar gach iarratas físeán (nach rachaidh thar teorainn 8 nóiméad) a dhéanamh ina bhfuil an t-amhrán á chanadh agus cur síos gearr déanta faoi scríobh an amhráin.
 • Iarrtar ar ghrúpaí cruthúnas a chur ar fáil maidir le hiarrachtaí ar bith atá déanta le poiblíocht a fháil don togra sna meáin shóisialta (Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram agus ar ardáin eile ar na meáin shóisialta).
 • Roghnófar uasmhéad de 8 mbanna le páirt a ghlacadh i mbabhta ceannais an chomórtais.

Tá an togra oiriúnach do ghrúpa ach go háirithe mar gur féidir le baill éagsúla an ghrúpa de dhíth le díriú ar na gníomhaíochtaí seo a leanas: 

 • Cumadh an amhráin
 • Ceol a chur leis
 • Físeán a ullmhú
 • Scaip an scéal ar na meáin shóisialta
 • An cur i láthair a eagrú don bhabhta ceannais

Córas Moltóireachta:

Dáilfear marcanna ar na gnéithe seo le hiarratais a roghnú don bhabhta ceannais:

 1. An t-amhrán – 50% 
 2. An físeán YouTube– 30% 
 3. Iarrachtaí eile le poiblíocht a fháil don amhrán ar na meáin shóisialta – 10%
 4. Gníomhaíochtaí an ghrúpa tacaíochta – 10%

Spriocdháta agus próiseas:

1.  Spriocdháta le hiarratas a chlárú agus físeán (nasc d'fhíseán YouTube) a sheoladh isteach go leictreonach: 14 Deireadh Fómhair 2019,  5.00 p.m. 

2. Babhta ceannais an chomórtais: Le linn Scléip na hÓige ag Oireachtas na Samhna, san Óstán Citywest, Baile Átha Cliath, Déardaoin an 31 Deireadh Fómhair (beidh ar ghrúpaí a cháilíonn don bhabhta ceannais a bheith ann ó am lóin an lá sin do thástálacha fuaime). 

Foirm iarratais:

Is féidir íoslódáil a dhéanamh ar an bhfoirm iarratais anseo: Foirm Iarratais Beo 2019 agus ní mór foirmeacha a líonadh amach ina n-iomláne agus a sheoladh chuig snicgearailt@forasnagaeilge.ie roimh an 14 Deireadh Fómhair 2019, 5.00 p.m. 

Is faoi gach iarrthóir atá sé deimhniú go bhfaigheann Foras na Gaeilge an t-iarratas faoin spriocdháta. 

Ceisteanna agus tuilleadh eolais:

Is féidir teagmháil a dhéanamh le Sinéad Nic Gearailt ag 353-1-6398464 nó ag snicgearailt@forasnagaeilge.ie le tuilleadh eolais a fháil.