Camchuairt fógartha ag Foras na Gaeilge

25 Dei

Tá áthas ar Fhoras na Gaeilge sraith d’oícheanta eolais a fhógairt le scéimeanna maoinithe a bheidh ar fáil ón gcomhlacht thuaidh/theas don Ghaeilge in 2018 a chur chun cinn. Beidh an chéad cheann acu ar siúl ag Aonach an Oireachtais ag Oireachtas na Samhna i gCill Airne ar an 2 Samhain agus reáchtálfar ceann eile acu i gceannáras nua Fhoras na Gaeilge, 63-66 Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1, ar an 21 Samhain.

Le linn na n-oícheanta roinnfidh Foras na Gaeilge eolas faoi obair na heagraíochta, a scéimeanna maoinithe agus na tacaíochtaí atá ar fáil. Beidh deis ag an bpobal aiseolas a thabhairt maidir le cur chun cinn na Gaeilge ina cheantar féin agus ceisteanna a chur.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá ceantair áirithe thuaidh agus theas aitheanta againn óna bhfuil líon na n-iarratas ar ár scéimeanna maoinithe éagsúla measartha íseal le blianta beaga anuas. Le dul i ngleic leis seo, eagraíodh an chéad chamchuairt níos luaithe i mbliana le labhairt le pobail sna ceantair seo agus é mar aidhm againn feasacht a ardú faoi na deiseanna maoinithe agus tacaíochtaí atá ar fáil dóibh. Ba mhór an tairbhe a bhain leis na seisiúin sin toisc gur roinn rannpháirtithe aiseolas luachmhar linn atá anois tógtha ar bord againn. Táimid ag súil go mór le dul i mbéal an phobail arís leis an dara camchuairt seo le scéimeanna maoinithe 2018 a chur faoina mbráid.”

I measc na scéimeanna a bheidh á bplé beidh scéim nua, Grúpaí le Gaeilge, a fógraíodh ar an 23 Deireadh Fómhair. Spreagann an scéim deiseanna úsáide sa phobal trí mhaoiniú a chur ar fáil do ghrúpaí le clár gníomhaíochtaí a bhaineann le sainspéis atá acu a reáchtáil trí Ghaeilge. Roinnfear eolas chomh maith faoi Scéim na nImeachtaí Óige, Scéim na gCampaí Samhraidh agus scéimeanna foilsitheoireachta agus scríbhneoireachta. Cuireann Foras na Gaeilge maoiniú ar fáil freisin i réimsí an ghnó, na n-ealaíon, na meán agus na foilsitheoireachta. Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Fhoras na Gaeilge, www.forasnagaeilge.ie/sceimeanna, le haghaidh liosta iomlán de na scéimeanna atá ar fáil.

Cuirfidh Foras na Gaeilge na seisiúin seo a leanas i láthair le linn na seachtainí seo romhainn:

Dáta

Baile

Ionad

Am

2 Samhain

Cill Airne, Co. Chiarraí

Aonach an Oireachtais, Óstán Gleaneagle

5.00 p.m.

8 Samhain

Goirtín, Sligeach

The Coleman Centre

7.30 p.m.

9 Samhain

Caiseal, Tiobraid Árann

Brú Ború

7.30 p.m.

9 Samhain

An Muileann gCearr, An Iarmhí

Áras an Mhuilinn

7.30 p.m.

13 Samhain

Ceatharlach

The Talbot Hotel

7.30 p.m.

15 Samhain

Biorra, Uíbh Fhailí

Óstán Dooley’s

7.30 p.m.

15 Samhain

Cluain Eois, Muineachán

Óstán Creighton

7.30 p.m.

16 Samhain

Caisleán an Bharraigh, Maigh Eo

TF Royal Hotel

7.30 p.m.

16 Samhain

Dún Dealgan, An Lú

Oriel Centre – Dundalk Gaol

7.30 p.m.

21 Samhain

Doire

Cultúrlann Uí Chanáin

7.30 p.m.

21 Samhain

Baile Átha Cliath

Ceannáras Fhoras na Gaeilge, 63-66 Sr. Amiens

7.30 p.m.

22 Samhain

Leitir Ceanainn, Dún na nGall

Óstán Mount Errigal

7.30 p.m.

22 Samhain

Dún Garbhán, Port Láirge

Lawlor’s Hotel

7.30 p.m.

23 Samhain

Cathair Chorcaí

Gael-Taca

7.30 p.m.

 

* Críoch *

 

Faoi Fhoras na Gaeilge

Cuireadh Foras na Gaeilge ar bun faoi Chomhaontú Aoine an Chéasta agus tá siad freagrach as na nithe seo a leanas

  • cur chun cinn na Gaeilge;
  • úsáid na Gaeilge a éascú agus a spreagadh sa chaint agus i scríbhinn, sa saol poiblí agus sa saol príobháideach sa Deisceart agus, i gcomhthéacs Chuid III den Chairt Eorpach do Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh, i dTuaisceart Éireann mar a mbeidh éileamh cuí ann;
  • comhairle a thabhairt don dá lucht riaracháin, do chomhlachtaí poiblí agus do ghrúpaí eile san earnáil phríobháideach agus san earnáil dheonach;
  • tionscadail tacaíochta a ghabháil de láimh, agus cúnamh deontais a thabhairt do chomhlachtaí agus do ghrúpaí de réir mar a mheasfar is gá;
  • taighde, feachtais fógraíochta, caidreamh poiblí agus caidreamh leis na meáin a ghabháil de láimh;
  • téarmaíocht agus foclóirí a fhorbairt;
  • tacú le hoideachas trí mheán na Gaeilge agus le múineadh na Gaeilge.

Tuilleadh eolais: 

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

 

Colm Ó hArgáin, Ardoifigeach Feidhmiúcháin: Oideachas, Foras na Gaeilge.

Teil: 00353 1 639 8400

Ríomhphost: cohargain@forasnagaeilge.ie