An Ciste Tionscadal

03 Mei
2020
An Ciste Tionscadal

An Ciste Tionscadal

Cuireann Foras na Gaeilge fáilte roimh eagraíochtaí ar mian leo iarratas a dhéanamh ar an gCiste Tionscadal. Is ciste é seo atá dírithe ar réimsí oibre agus tionscadail nach bhfuil clúdaithe faoi scéimeanna Fhoras na Gaeilge agus tá idir €1,000/£900 agus €12,000/£10,800 ar fáil mar dheontas.

Fáilteofar roimh iarratais a léiríonn:

  1. go bhfuil cur chun cinn, cothú agus buanú na Gaeilge mar phríomhaidhm den tionscadal a bhfuil deontas á lorg ina leith
  2. go bhfuil an tionscadal ag teacht le tosaíochtaí agus le straitéis Fhoras na Gaeilge
  3. go bhfuil gá leis an tionscadal agus go bhfuil luach airgid le fáil ag Foras na Gaeilge agus pobal na Gaeilge

Fáilteofar roimh thionscadail mar iad seo a leanas:

  1. Tionscadail nuálacha a bheadh de leas earnáil na Gaeilge nó phobal na Gaeilge
  2. Forbairt coincheapa nua a bheadh de leas earnáil na Gaeilge nó phobal na Gaeilge
  3. Tionscadail a mbeadh tionchar leathan acu ar earnáil na Gaeilge nó ar phobal na Gaeilge
  4. Tionscadail a chinntíonn cur chun cinn, cothú agus buanú na Gaeilge.

Sprioc d’iarratais

Níl sprioc ann ach tá an buiséad teoranta agus déanfar measúnú ar iarratais go dtí go bhfuil an ciste caite.

Fiosruithe agus iarratais

Má tá ceist agat faoin gCiste Tionscadal, is féidir ríomhphost a chur chuig ciste@forasnagaeilge.ie. Más mian le d’eagraíocht iarratas a dhéanamh ar an gciste, iarrtar ort Foirm Réamheolais a chomhlánú ar dtús. Déanfaidh oifigeach de chuid Fhoras na Gaeilge an t-eolas a sheiceáil agus iarrfar ansin ort foirm iarratais a chomhlánú má tá an tionscadal in oiriúint don chiste.

An Ciste Tionscadal _Foirm Réamheolais

Stádas: OSCAILTE

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.