An Ciste Tionscadal

16 Aib
2021
Nuacht, An Ciste Tionscadal

An Ciste Tionscadal

Cuireann Foras na Gaeilge fáilte roimh eagraíochtaí ar mian leo iarratas a dhéanamh ar an gCiste Tionscadal. Is ciste é seo atá dírithe ar réimsí oibre agus tionscadail nach bhfuil clúdaithe faoi scéimeanna Fhoras na Gaeilge agus tá idir €1,000/£900 agus €12,000/£10,800 ar fáil mar dheontas.

Fáilteofar roimh iarratais a léiríonn:.

1. go bhfuil cur chun cinn, cothú agus buanú na Gaeilge mar phríomhaidhm den tionscadal a bhfuil deontas á lorg ina leith.

2. go bhfuil an tionscadal ag teacht le tosaíochtaí agus le straitéis Fhoras na Gaeilge.

3. go bhfuil gá leis an tionscadal agus go bhfuil luach airgid le fáil ag Foras na Gaeilge agus pobal na Gaeilge.

Léigh níos mó

Fáilteofar roimh thionscadail mar iad seo a leanas:

1. Tionscadail nuálacha a bheadh de leas earnáil na Gaeilge nó phobal na Gaeilge.

2. Forbairt coincheapa nua a bheadh de leas earnáil na Gaeilge nó phobal na Gaeilge.

3. Tionscadail a mbeadh tionchar leathan acu ar earnáil na Gaeilge nó ar phobal na Gaeilge.

4. Tionscadail a chinntíonn cur chun cinn, cothú agus buanú na Gaeilge.

Sprioc d’iarratais.

Is gá an fhoirm iarratais agus na cáipéisí tacaíochta a chur ar ríomhphost chuig ciste@forasnagaeilge.ie roimh an 16 Aibreán 2021, 5.00pm.

An Ciste Tionsacadal_Foirm Iarratais

Seicliosta cumhdaigh ó dheas

Seicliosta cumhdaigh ó thuaidh

Fiosruithe agus iarratais
Má tá ceist agat faoin gCiste Tionscadal, is féidir ríomhphost a chur chuig ciste@forasnagaeilge.ie roimh an spriocdháta.

Léigh níos lú

Stádas: DÚNTA

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.