The Arts

18Oct
2019
The Arts

Drama Companies Scheme 2020

The Drama Companies Scheme will be open to amateur and professional drama groups, including newly established groups, who wish to produce Irish language or bilingual plays around the country.

Read more

This scheme focuses on Irish language drama companies which aim to foster, develop and provide Irish language drama to the arts sector, the Irish language community, the general public and the education sector. As well as that, this scheme focuses on the development of attendee and audience communities.

Closing date: 12.00 p.m. 18 October 2019

Documents:

190912 Treoirlínte Critéir CD Béarla 2020

190913 CD. Foirm Iarratais 2020

Please note that every applicant must submit the relevant safeguarding checklist with the application:

190912 Seicliosta Cumhdach leanaí_ó dheas (3)

190912 Seicliosta Cumhdach leanaí_ó thuaidh

 

Read less

Status: Closed

18Oct
2019
The Arts

Festivals Scheme 2020

The Festivals Scheme will be open to appropriate local groups to give them an opportunity to develop arts festivals or elements of festivals being run and implemented through the medium of Irish or which Irish language arts are a central part of them.

Read more

This scheme is aimed at festivals which aim to foster and promote the Irish language, the Irish language arts, the indigenous arts and Irish language heritage through Irish or bilingually, as an integral part of the festival, and to provide a stage for the Irish language community, to the wider community and to the arts sector.

Closing date: 12.00 p.m. 18 October 2020

Documents:

190912 Treoirlínte Critéir Féilte Béarla 2020 (Sc. na bhFéilte)

190913 Foirm Iarratais Féilte 2020 (Sc. na bhFéilte)

Please note that every applicant must submit the relevant safeguarding checklist with the application:

190912 Seicliosta Cumhdach leanaí_ó dheas

190912 Seicliosta Cumhdach leanaí_ó thuaidh (Sc.na bhFéilte)

Read less

Status: Closed

18Oct
2019
Nuacht, Na hEalaíona

Scéim na gCompántas Drámaíochta 2020

Beidh Scéim na gCompántas Drámaíochta oscailte do ghrúpaí drámaíochta amaitéaracha agus proifisiúnta, grúpaí nua-bhunaithe san áireamh, ar mian leo drámaí Gaeilge nó dátheangacha a léiriú timpeall na tíre.

Léigh níos mó

Díríonn an scéim seo ar chompántais drámaíochta Gaeilge a bhfuil sé mar aidhm acu drámaíocht na Gaeilge a chothú, a fhorbairt, agus a chur ar fáil d’earnáil na n-ealaíon, do phobal na Gaeilge, don mhórphobal, agus don earnáil oideachais. Lena chois sin, is ar fhorbairt pobail freastail agus féachána imeachtaí drámaíochta a dhíríonn an scéim seo.

Spriocdháta: 12 meán lae an 18 Deireadh Fómhair 2020

Léigh níos mó

Léigh níos lú

Cáipéisí:

Foirm Sainordú Íocaíochta 2020 CD

190912 Treoirlínte Critéir CD Gaeilge

190912 Treoirlínte Critéir CD Béarla 2020

Tabhair faoi deara go gcaithfidh gach iarratasóir an seicliosta um chumhdach cuí a chur isteach leis an iarratas, tá na seicliostaí ar fáil thíos:

190912 Seicliosta Cumhdach leanaí_ó dheas (3)

190912 Seicliosta Cumhdach leanaí_ó thuaidh

190913 CD. Foirm Iarratais 2020

Léigh níos mó

Status: DÚNTA

08Feb
2019
The Arts

Scéim do Sholáthróirí Sainchúrsaí Oiliúna Gaeilge don Earnáil Phoiblí 2019 – 2021

Fáiltíonn Foras na Gaeilge roimh iarratais faoin Scéim do Sholáthróirí Sainchúrsaí Oiliúna Gaeilge don Earnáil Phoiblí, thuaidh agus theas, don tréimhse 2019-2021.

Díreoidh an scéim seo ar sholáthróirí sainchúrsaí oiliúna Gaeilge don earnáil phoiblí, le cabhrú leo seirbhísí a thairiscint do phobal na Gaeltachta agus do phobal na Gaeilge, agus le go mbeidh foireann na hearnála poiblí sa dhá dhlínse in ann freastal cuí a dhéanamh ar an bpobal céanna.

Léigh níos mó

Spriocdháta

Faoi 12 meán lae Dé hAoine an 8 Feabhra 2019

Tuilleadh eolais agus foirmeacha iarratais

Earnáil Phoibí agus na hEalaíona

Foras na Gaeilge

63-66 Sráid Amiens

Baile Átha Cliath

D01 H275

Léigh níos lú

Status: Closed

23Jan
2019
News, The Arts

Major Arts Events Scheme

This scheme focuses on major events which aim to foster and promote the Irish language and language-based Irish language arts through the medium of Irish or bilingually as a part of a major event. As well as that, this scheme focuses on the Irish language social networks, the general public and the arts sector on an all-island and international basis.

The Major Arts Events Scheme will be open to appropriate professional groups to give them an opportunity to develop major arts events or elements of major arts events being run and implemented through the medium of Irish or of which the language-based Irish language arts are a central part.

Read more

Documents:

Criteria

Application Form

Closing Date: 12pm. 23rd January 2019

Read less

Status: Closed

08Dec
2017
The Arts

Drama Companies' Scheme 2018

This scheme is aimed at Irish language Drama Companies whose aim is to promote, develop and provide Irish language drama to the arts sector, to the Irish language community, to the broader community and to the education sector.

Status: Closed

01Dec
2017
The Arts

Festivals Scheme 2018

This scheme is aimed at festivals which aim to foster and promote, through Irish or bilingually, Irish language arts, indigenous arts and Irish language heritage as an integral part of the festival, and to provide a stage for the Irish language internationally, at a community level and at an artistic level.

Read more

Closing date: 12 noon, Friday, 1 December 2017.

Documents:

Treoirlínte 7 Critéir Gaeilge 2018

Treoirlínte 7 Critéir Béarla 2018

Foirm-Scéim-na-bhFeilte - 2018

Read less

Status: Closed

20Jan
2017
The Arts

Drama Companies' Scheme 2017

 

This scheme is aimed at Irish language Drama Companies whose aim is to promote, develop and provide Irish language drama to the arts sector, to the Irish language community, to the broader community and to the education sector.

Read more

Closing date: 12 noon, Friday, 20th of January 2017.

Documents:

Drama Companies Scheme Application Form 2017 

Funding Criteria Drama Companies 2017

Read less

Status: Closed

07Dec
2016
The Arts

Festivals Scheme 2018

This scheme is aimed at festivals which aim to foster and promote, through Irish or bilingually, Irish language arts, indigenous arts and Irish language heritage as an integral part of the festival, and to provide a stage for the Irish language internationally, at a community level and at an artistic level.

Read more

Status: Closed

08Feb
2016
The Arts

Festivals’ Scheme

This scheme is aimed at festivals which aim to foster and promote, through Irish or bilingually, Irish language arts, indigenous arts and Irish language heritage as an integral part of the festival, and to provide a stage for the Irish language internationally, at a community level and at an artistic level.

Read more

Festivals’ Scheme 2016 is now closed. 

Click on the links below to download the relevant forms.

Festival’s Scheme Application Form 2016

Read less

Status: Closed

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.