The Arts

22Nov
2019
The Arts

The Major Arts Events Scheme 2020

The Major Arts Events Scheme will be open to appropriate professional groups to give them an opportunity to develop major arts events or elements of major arts events being run and implemented through the medium of Irish or of which the language-based Irish language arts are a central part.

Read more

This scheme focuses on major events which aim to foster and promote the Irish language and language-based Irish language arts through the medium of Irish or bilingually as a part of a major event. As well as that, this scheme focuses on the Irish language social networks, the general public and the arts sector on an all-island and international basis.    

Deadline: 12 midday, Friday 22 November 2019

Criteria, application form and related documents: 

2020 Crit Scéim M.I.E Béarla

2020Scéim na Mór-imeachtaí Foirm

Child Protection Policy Checklist_South

Guidance for Child Protection Policy Checklist_South

Guidance for Safeguarding Policy Checklist_North

Safeguarding Policy Checklist_North

Read less

Status: Closed

18Oct
2019
The Arts

Drama Companies Scheme 2020

The Drama Companies Scheme will be open to amateur and professional drama groups, including newly established groups, who wish to produce Irish language or bilingual plays around the country.

Read more

This scheme focuses on Irish language drama companies which aim to foster, develop and provide Irish language drama to the arts sector, the Irish language community, the general public and the education sector. As well as that, this scheme focuses on the development of attendee and audience communities.

Closing date: 12.00 p.m. 18 October 2019

Documents:

190912 Treoirlínte Critéir CD Béarla 2020

190913 CD. Foirm Iarratais 2020

Please note that every applicant must submit the relevant safeguarding checklist with the application:

190912 Seicliosta Cumhdach leanaí_ó dheas (3)

190912 Seicliosta Cumhdach leanaí_ó thuaidh

 

Read less

Status: Closed

18Oct
2019
Nuacht, Na hEalaíona

Scéim na gCompántas Drámaíochta 2020

Beidh Scéim na gCompántas Drámaíochta oscailte do ghrúpaí drámaíochta amaitéaracha agus proifisiúnta, grúpaí nua-bhunaithe san áireamh, ar mian leo drámaí Gaeilge nó dátheangacha a léiriú timpeall na tíre.

Léigh níos mó

Díríonn an scéim seo ar chompántais drámaíochta Gaeilge a bhfuil sé mar aidhm acu drámaíocht na Gaeilge a chothú, a fhorbairt, agus a chur ar fáil d’earnáil na n-ealaíon, do phobal na Gaeilge, don mhórphobal, agus don earnáil oideachais. Lena chois sin, is ar fhorbairt pobail freastail agus féachána imeachtaí drámaíochta a dhíríonn an scéim seo.

Spriocdháta: 12 meán lae an 18 Deireadh Fómhair 2020

Léigh níos mó

Léigh níos lú

Cáipéisí:

Foirm Sainordú Íocaíochta 2020 CD

190912 Treoirlínte Critéir CD Gaeilge

190912 Treoirlínte Critéir CD Béarla 2020

Tabhair faoi deara go gcaithfidh gach iarratasóir an seicliosta um chumhdach cuí a chur isteach leis an iarratas, tá na seicliostaí ar fáil thíos:

190912 Seicliosta Cumhdach leanaí_ó dheas (3)

190912 Seicliosta Cumhdach leanaí_ó thuaidh

190913 CD. Foirm Iarratais 2020

Léigh níos mó

Status: DÚNTA

18Oct
2019
The Arts

Festivals Scheme 2020

The Festivals Scheme will be open to appropriate local groups to give them an opportunity to develop arts festivals or elements of festivals being run and implemented through the medium of Irish or which Irish language arts are a central part of them.

Read more

This scheme is aimed at festivals which aim to foster and promote the Irish language, the Irish language arts, the indigenous arts and Irish language heritage through Irish or bilingually, as an integral part of the festival, and to provide a stage for the Irish language community, to the wider community and to the arts sector.

Closing date: 12.00 p.m. 18 October 2020

Documents:

190912 Treoirlínte Critéir Féilte Béarla 2020 (Sc. na bhFéilte)

190913 Foirm Iarratais Féilte 2020 (Sc. na bhFéilte)

Please note that every applicant must submit the relevant safeguarding checklist with the application:

190912 Seicliosta Cumhdach leanaí_ó dheas

190912 Seicliosta Cumhdach leanaí_ó thuaidh (Sc.na bhFéilte)

Read less

Status: Closed

08Feb
2019
The Arts

Scheme for specialist Irish language course providers for the public sector 2019-2021

Foras na Gaeilge welcomes applications for this scheme for specialist Irish language course providers for the public sector, North and South, for the period 2019-2021.

This scheme will be focused on specialist Irish language course providers for the public sector, to help them in offering their services to Gaeltacht and Irish language communities  and so that public sector staff of both jurisdictions will be able to adequately provide for these communities.

Léigh níos mó

Deadline:

Faoi 12 meán lae Dé hAoine an 8 Feabhra 2019

More information and application forms:

Earnáil Phoibí agus na hEalaíona

Foras na Gaeilge

63-66 Sráid Amiens

Baile Átha Cliath

D01 H275

Léigh níos lú

Status: Closed

23Jan
2019
News, The Arts

Major Arts Events Scheme

This scheme focuses on major events which aim to foster and promote the Irish language and language-based Irish language arts through the medium of Irish or bilingually as a part of a major event. As well as that, this scheme focuses on the Irish language social networks, the general public and the arts sector on an all-island and international basis.

The Major Arts Events Scheme will be open to appropriate professional groups to give them an opportunity to develop major arts events or elements of major arts events being run and implemented through the medium of Irish or of which the language-based Irish language arts are a central part.

Read more

Documents:

Criteria

Application Form

Closing Date: 12pm. 23rd January 2019

Read less

Status: Closed

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.