Roghanna

07Aug

Maidir le Roghanna

Bunaíodh Roghanna ar mholadh a tháinig ó Ghlór na nGael go ndéanfaí treoirleabhar caighdeánach a réiteach maidir le leas-chleachtais na pleanála teanga ar bhonn uile oileánda.

Ba den tábhacht go mbeadh ábhar tagartha sa saothar a d’fheilfeadh suíomhanna éagsúla teanga, sa Ghaeltacht agus go náisiúnta. Níor féachadh le treoracha dochta a leagan síos ach misneach a thabhairt do choistí deonacha agus grúpaí pobail a gcuid roghanna féin a dhéanamh bunaithe ar phrionsabail na pleanála teanga.

Bhí áthas ar Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh, glacadh le cuireadh Ghlór na nGael obair i bpáirt leo ar an togra agus rinneadh coimisiúnú ar an saothar a bhuíochas d’urraíocht ó Fhoras na Gaeilge.

Is í an Dr Laoise Ní Dhúda a dhréachtaigh an saothar, bunaithe ar a cuid taighde dochtúireachta agus an taithí atá aici ar na ceisteanna seo a phlé i dtéarmaí acadúla agus pobail.Leagann Laoise Ní Dhúda amach próiseas soiléir céimnithe inRoghanna inarbh fhéidir do phobail ar fud an oileáin na leas-chleachtais idirnáisiúnta a chur in oiriúint dá gcúinsí sainiúla féin.

Chuir breis agus 50 mac léinn ó cheann ceann na tíre eolas ar ghnéithe den saothar ar an Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga (OÉ Gaillimh), an chéad chúrsa dá leithéid sa tír.

Sheol An Coimisinéir Teanga, Rónán Ó Domhnaill, cóip chrua den saothar ag Oireachtas na Gaeilge i gCill Airne i mí na Samhna 2014. Díoladh gach cóip den saothar agus b’éigean athchló a dhéanamh air.

Cóiríodh leagan leictreonach de Roghanna agus is é an taighdeoir ar cheisteanna sochtheangeolaíochta, an Dr John Walsh, a sheol an leagan leictreonach in OÉ Gaillimh ar an 7 Bealtaine 2015.

Roghanna_Laoise_Ní_Dhúda2014

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.