Dearcadh dearfach i leith na Gaeilge léirithe ag an bpobal i dtuarascáil taighde nuafhoilsithe

Preasráiteas

Dearcadh an Phobail - Achoimre Gaeilge

Tá leagan Gaeilge den tuarascáil Dearcadh an Phobail i leith na Gaeilge ar fáil anseo:

Dearcadh an Phobail i leith na Gaeilge.pdf - Adobe Acrobat Pro