Díolaim seolta ag ceiliúradh an tionscadail Eorpaigh

01 Lún

Seoladh Díolaim Focail Eile ar an 31 Iúil 2019 ag 6 p.m. i gceannáras Fhoras na Gaeilge, 63-66 Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1. Mar chuid den tionscadal Eorpach Focail Eile atá Díolaim á fhoilsiú. Is bailiúcháin é de phrós agus filíocht scríofa ag scríbhneoirí Gaeilge, Bascaise, Freaslainnise, Slóivéinise agus Macadóinise a ghlac páirt sa tionscadal. Sheol Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn an leagan clóite de Díolaim. Mar chuid den ócáid, roinn na scríbhneoirí Gaeilge a ghlac páirt sa tionscadal, Aifric Mac Aodha, Réaltán Ní Leannáin, Diarmuid de Faoite, Cathal Póirtéir, agus Colm Ó Ceallacháin, a gcuid taithí agus saothair.

Is clár comhpháirtíochta é an tionscadal liteartha Focail Eile idir eagraíochtaí cultúrtha agus teanga i réigiúin Eorpacha agus é d’aidhm aige líonra de shocrúcháin chruthaitheacha a chruthú do scríbhneoirí Eorpacha i mionteangacha agus teangacha mionlaigh. Le linn na socrúchán chaith na scríbhneoirí tréimhsí cónaithe i réigiúin pháirteacha ag obair ar ábhair a phléann le téamaí, saincheisteanna agus grúpaí sóisialta a bhaineann le teangacha neamhfhorleathana, agus scríobh siad téacsanna liteartha a phléann leis na hábhair seo, ag coinneáil i gcónaí teagmháil agus comhoibriú leis an bpobal óstach agus ag caitheamh solais ar an bpróiseas cruthaitheach.

Bhí sé ar cheann de chuspóirí an tionscadail litríocht a cheaptar i dteangacha mionlaigh nó i mionteangacha a chothú agus comhoibriú a chur chun cinn idir scríbhneoirí. Aistríodh na téacsanna go léir a cruthaíodh le linn na socrúchán go teangacha na gcomhpháirtithe agus go Béarla. Mar gheall air seo táimid in ann “focail eile” agus “focail daoine eile” a chomhroinnt.

 

 

 

 

 

 

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Is tionscadal thar a bheith fiúntach é Focail Eile, a léirigh an dóigh ar féidir leis an stádas mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa dul i bhfeidhm, ní hamháin ar bhonn náisiúnta ach ar bhonn idirnáisiúnta. D’éirigh an tionscadal seo as an stádas mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa a bronnadh ar Donostia-San Sebastian in 2016. Thug sé deis annamh do scríbhneoirí Gaeilge agus scríbhneoirí i mionteangacha eile a saothar a chur i láthair lucht léitheoireachta i bhfad níos leithne ná a bheadh acu de ghnáth, agus chuir sé ardán idirnáisiúnta ar fáil dóibh. Lena chois sin, trí na socrúcháin chónaithe thar lear bhí deis ag na scríbhneoirí aithne agus eolas a chur ar scríbhneoirí eile a bhí ag saothrú sna mionteangacha sin agus sna réigiúin a bhí páirteach. B’iontach an rud é dá mbeifí le tógáil ar an tionscadal seo atá ina dheireadh anois agus an stádas mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa bronnta ar phríomhchathair chultúrtha agus Ghaeilge na hÉireann, Gaillimh.

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.