Foclóireacht & Téarmaíocht

Tá an fhoclóireacht agus an téarmaíocht mar chúram reachtúil ar Fhoras na Gaeilge. Tá ról ar leith againn maidir le foclóirí cuimsitheacha nua-aimseartha a chur ar fáil chun úsáid agus dea-chleachtas na teanga a éascú agus a dhaingniú i ngach réimse den saol comhaimseartha.

Tionscadal an Fhoclóra

I measc na dtionscadal foclóireachta tá:

inner1

  • http://www.focloir.ie/ga/ – An Foclóir Nua Béarla-Gaeilge. Chuaigh an foclóir ar líne in 2013 agus beidh iomlán an ábhair ar líne ó Iúil 2016. Tá aip an fhoclóra ar fáil ó 2015.
  • http://www.teanglann.ie/ga – An suíomh comhthreomhar ar a bhfuil leaganacha digiteacha de na mórfhoclóirí reatha ar fáil ó 2014 – English-Irish Dictionary de Bhaldraithe (1959), Foclóir Gaeilge-Béarla Uí Dhónaill (1977) agus An Foclóir Beag (1991).
  • http://corpas.focloir.ie/ – Nua-Chorpas na hÉireann. Tá 30 milliún focal sa leagan beo den chorpas, agus tá obair ar bun chun é a mhéadú go suntasach.

Is féidir teagmháil dhíreach a dhéanamh le foireann an fhoclóra trí ríomhphost a sheoladh chuig aiseolas@focloir.ie nó trí ghlaoch ar 353 1 889 2800.

An Coiste Téarmaíochta

Tá sé mar aidhm ag an gCoiste Téarmaíochta téarmaíocht údarásach chaighdeánach Ghaeilge a fhorbairt, a fhaomhadh agus a chur ar fáil chun tacú leis an nGaeilge mar mheán cumarsáide i sochaí nua-aoiseach.

Tionóltar cruinnithe míosúla den Choiste Téarmaíochta, coiste deonach ar a bhfuil breis is 20 ball a cheaptar ar feadh tréimhse trí bliana. Socraíonn an Coiste Téarmaíochta prionsabail téarmaíochta, déanann siad an obair a phleanáil agus a mhaoirsiú, ceapann siad téarmaí, déileálann siad le fiosruithe ilghnéitheacha ón bpobal agus le ceisteanna aistriúcháin ó oifigí Gaeilge an AE, agus bunaíonn siad fochoistí saineolaithe de réir mar is gá.

Is féidir teacht ar an mBunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge anseo.

Is féidir teagmháil dhíreach a dhéanamh le foireann an Choiste Téarmaíochta trí ríomhphost a sheoladh chuig tearmai@forasnagaeilge.ie nó trí ghlaoch ar 01-6398418.

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.