An Foram Forbartha Teanga

De thoradh ar chinneadh den Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas ar an 10 Iúil 2013, cuireadh tús le ré nua i bhforbairt na Gaeilge nuair a d'fhógair Foras na Gaeilge, ar an 17 Eanáir 2014, na sé Cheanneagraíocht a ghlacfadh freagracht as sé mhór-réimse oibre. Ba thoradh é an cinneadh seo ar phróiseas ar cuireadh tús leis in 2008 le comhordú agus atheagrú a dhéanamh ar obair na 19 n-eagraíocht Ghaeilge a bhí á maoiniú ag Foras na Gaeilge ar bhonn bliantúil le tacú le forbairt na Gaeilge ar fud na hÉireann.

Tá Fóram Forbartha Teanga Uile-Oileáin ionadaíoch ar shainghrúpaí áitiúla teanga atá á maoiniú ag Foras na Gaeilge ag leibhéal an phobail. Is dlúthchuid é an Fóram Forbartha Teanga den chur chuige comhpháirtíochta, an struchtúr foirmiúil idir na Ceanneagraíochtaí agus Foras na Gaeilge.

Is é cuspóir an Fhóraim Forbartha Teanga tuairimí agus comhairle dheontaithe Fhoras na Gaeilge, i.e. pobal na Gaeilge, a fháil ar fhorbairt na Gaeilge sna mór-réimsí atá faoi fhreagracht na sé Cheanneagraíocht, agus ar phleananna na gCeanneagraíochtaí. Cuirtear an chomhairle seo san áireamh i bhforbairt phleananna na gCeanneagraíochtaí. Cuireann an Fóram Forbartha Teanga an cuspóir sin i gcrích ar na bealaí seo a leanas:

 1. Anailís a dhéanamh ar phleananna na gCeanneagraíochtaí i ngach mór-réimse.
 2. Plé a dhéanamh, taobh istigh den Fhóram Forbartha Teanga, ar phleananna na gCeanneagraíochtaí.
 3. Comhairle a thabhairt ar phleananna na gCeanneagraíochtaí trí thuairiscí ó Chathaoirleach an Fhóraim a chur ar fáil don Fhóram Comhpháirtíochta.

Tá Cathaoirleach an Fhóraim Forbartha Teanga mar bhall fosta den Fhóram Chomhpháirtíochta.

Baill an Fhóraim Forbartha Teanga

 1. Siuán Ní Mhaonaigh (Cathaoirleach)
 2. Tadhg Mac Dhonnagáin
 3. Ógie Ó Céilleachair
 4. Séamus Mac Dháibhéid
 5. Joe Ó Dochartaigh
 6. Darach Ó Scolaí
 7. Dr Deirdre Nic Mhathúna
 8. Noel Ó Gallchóir
 9. Caitlín Uí Chochláin
 10. Malachy O'Neill
 11. Brian Ó Gáibhín
 12. Caroline Nolan
 13. Darach Ó Tuairisg
 14. Orlágh Ní Néill
 15. Caitríona Breathnach
 16. Fiona Ní Chnáimhsí
 17. Séamus Ó Rocháin
 18. Deirdre Donnelly

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.