Colmcille

Stádas
Oscailte
Dáta Deiridh
3 Bealtaine 2023
Am atá fágtha
  • Uair
  • Nóim
Catagóir Colmcille,

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge trí Scéim Tionscadal Colmcille le cuidiú le hiarratasóirí caidreamh a chothú idir pobail teanga Ghaeilge na hAlban agus na hÉireann ag

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
10 Márta 2023
Catagóir Colmcille,

Scéim sparánachta do dhaoine a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu agus ar mian leo freastal ar chúrs

Stádas
Oscailte
Dáta Deiridh
31 Nollaig 2023
Am atá fágtha
  • Uair
  • Nóim
Catagóir Colmcille,

Scéim Miondeontas Colmcille le haghaidh tionscnamh nó comhpháirtíocht le hAlbain a chur chun cinn.

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
12 Deireadh Fomhair 2022
Catagóir Colmcille,

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo caidreamh a chothú idir pobail teanga Ghaeilge na hAlban agus na hÉireann agus Gaeilge na hAlban agus na hÉireann a neartú tríd an chaidreamh seo.