Iarraidh ar Thairiscint – An Gúm

An Gúm/Foras na Gaeilge

Iarraidh ar Thairiscint

Bainistíocht ar tháirgeadh agus ar chonarthaí clódóireachta

Iarrtar tairiscintí le haghaidh seirbhísí chun cúram a dhéanamh de na riachtanais a  bhaineann le sceidil chlódóireachta an Ghúim. Sonraítear na riachtanais sin sa cháipéis thíos.

Bainistíocht ar chonarthaí cló_Cuireadh chun tairisceana_MF 2015