News

04Nov

Recommendation made by Foras na Gaeilge for appointment of Chief Executive

The appointment of the new Chief Executive of Foras na Gaeilge was discussed at a Foras na Gaeilge board meeting today. The board...

20Oct

Minister of State Seán Kyne, T.D. presents Seal of Accreditation for Translators

Tuesday 18th October 2016Minister for State in the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs, Seán Kyne, T.D., today presented 26...

10Oct

CCEA’s Pilot Scheme for teaching Irish in English-medium primary schools

Whether you want to teach Irish to the whole school or focus on a particular group or keystage, there is help and support...

28Sep

Comhdháil Lae chun comóradh a dhéanamh ar bhunú an Ghúim

Tá comhdháil lae á heagrú i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath ar an Aoine, 21 Deireadh Fómhair chun comóradh a dhéanamh ar bhunú an...

13Sep

Siamsaíocht@6! …start of a new season!

A new season of the popular monthly musical event ‘Siamsaíocht@6!’, organized by Gael Linn, kicks off on Thursday, 20 October next in the...

13Sep

Folúntas: Post buan mar Phríomhthéarmeolaí le Foras na Gaeilge (Baile Átha Cliath)

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe a chuireann an Ghaeilge chun cinn ar fud oileán na hÉireann, an ceapachán seo...

12Sep

‘The Irish Language Today and Yesterday’

There will be a series of talks held again this year in the Public Records Office of Northern Ireland in Belfast starting on...

09Sep

Folúntas: Stiúrthóir na Gaeilge, An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta

Tá clár gnó fairsing iléagsúil ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta i dtaca le hoidhreacht, ealaíona agus cultúr shaibhre...

08Sep

Culture Night Concert, 16 September: An Bóthar

Foras na Gaeilge will open its doors again on Culture Night for a live performance of An Bóthar: Songs on Poems by Seán...

06Sep

Post buan mar Ardoifigeach Feidhmiúcháin

Post buan mar Ardoifigeach Feidhmiúcháin le Foras na Gaeilge (Cearnóg Mhuirfean)Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe a chuireann an Ghaeilge...

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.