News

11Jun

Foras na Gaeilge to make significant investment in community development through the Irish Language Networks Development Scheme 2022-2024

  Foras na Gaeilge is delighted to announce that the Irish Language Networks Development Scheme 2022-2024 has been approved at a Foras na...

09Jun

Foras na Gaeilge celebrates Colmcille 1500

Foras na Gaeilge celebrates Colmcille 1500 The 9th June is the feast day of St Colm Cille, or Columba, whose life and whose...

09Jun

Déanann Foras na Gaeilge comóradh ar Cholmcille 1500

  Déanann Foras na Gaeilge comóradh ar Cholmcille 1500 Is é an 9 Meitheamh lá fhéile Naomh Colm Cille, nó Columba, ar athraigh...

06May

Regina Uí Chollatáin ceaptha mar Chathaoirleach ar Fhoras na Gaeilge

Ceapadh an tOllamh Regina Uí Chollatáin mar Chathaoirleach ar Fhoras na Gaeilge ag cruinniú earnála iompair den Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas (CATT) ar an...

30Apr

Seoladh Léann Teanga: An Reiviú de chuid mhic léinn MA an Acadaimh

Foilseofar an naoú heagrán den iris phiarmheasúnaithe Léann Teanga: An Reiviú ar líne ag 1:00 i.n. Déardaoin, an 6ú Bealtaine 2021 ag an...

30Apr

Nearly €500,000 worth of grants approved and new naíscoil for East Belfast

      The board of Foras na Gaeilge have approved a significant number of grants at a meeting on the 23 April....

22Apr

Seal of Accreditation for Translators awarded by the Minister of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, Catherine Martin TD

Press release: Seal of Accreditation for Translators awarded by the Minister of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, Catherine Martin TD 22...

31Mar

Foras na Gaeilge welcomes applications for the Projects Fund

Foras na Gaeilge is welcoming applications for the Projects Fund. The aim of the fund, which was established in 2020, is to support...

16Apr

The Projects Fund

Foras na Gaeilge welcomes organisations wishing to apply to the Projects Fund. This is a fund which is aimed at areas of work...

26Mar

Oifigeach Cléireachais (Painéal)

Tá painéal á chur le chéile as a líonfar folúntais bhuana as seo go ceann bliana ach acmhainn a bheith ann chuige sin....

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.