News

29Jul

Comórtas na Leabhar Gaeilge

New prize book to be won every month! Prize Book of the Month 'Inní' by Réaltán Ní Leannáin Publisher: Éabhlóid “This is another...

16Jul

Sainchomhairleoir Pleanála Teanga á lorg

Tá tairiscintí á lorg ag Foras na Gaeilge le conraitheoir a cheapadh le seirbhísí sainchomhairleoireachta pleanála teanga a chur ar fáil le tacú...

05Jul

An chéad chomórtas do Bhonn Néill Uí Dhónaill buaite ag Tadhg Mac Eoghain

Bhronn Ambasadóir na hÉireann sa Ghearmáin, Nicholas O’Brien, Bonn Néill Uí Dhónaill ar Thadhg Mac Eoghain ag ócáid in Ambasáid na hÉireann i...

Press Releases

05Jul

An chéad chomórtas do Bhonn Néill Uí Dhónaill buaite ag Tadhg Mac Eoghain

Bhronn Ambasadóir na hÉireann sa Ghearmáin, Nicholas O’Brien, Bonn Néill Uí Dhónaill ar Thadhg Mac Eoghain ag ócáid in Ambasáid na hÉireann i...

25Jun

Great demand for Mentoring Scheme 2021-22

  At a Foras na Gaeilge board meeting on 11 June, grants worth €81,350 were approved for the Mentoring Scheme 2021-22, which is...

25Jun

An-éileamh ar Scéim Meantóireachta 2021-22

  Ag cruinniú boird de chuid Fhoras na Gaeilge ar an 11 Meitheamh, ceadaíodh luach €81,350 i ndeontais don Scéim Meantóireachta 2021-22, atá á...

Publications

18Oct

Report: Consultation on Irish language on line and print media

Report on the outcome of the public consultation that was conducted on the Review of the Irish Language On Line and Print Media...

08Aug

A Research Paper on Trends of the Media Sector in Ireland

A Research Paper commissioned recently by Foras na Gaeilge on Trends of the Media Sector in Ireland: Páipéar Taighde ar Earnáil na Meán...

07Jun

Report on the analysis of the Irish language media

A report on the analysis of the Irish language media commisioned by Foras na Gaeilge. Olltuairisc ar an anailís ar na meáin Ghaeilge_FnaG_Noll18...

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.