Publications

18Oct

Report: Consultation on Irish language on line and print media

Report on the outcome of the public consultation that was conducted on the Review of the Irish Language On Line and Print Media...

08Aug

A Research Paper on Trends of the Media Sector in Ireland

A Research Paper commissioned recently by Foras na Gaeilge on Trends of the Media Sector in Ireland: Páipéar Taighde ar Earnáil na Meán...

07Jun

Report on the analysis of the Irish language media

A report on the analysis of the Irish language media commisioned by Foras na Gaeilge. Olltuairisc ar an anailís ar na meáin Ghaeilge_FnaG_Noll18...

15Sep

Do Ghairm le Gaeilge, 2019 edition

Foras na Gaeilge is pleased to provide the 2019 edition of the online booklet Do Ghairm le Gaeilge, which will be a valuable...

21Jun

An Analysis of Models of Provision For Irish-medium Education

This research report was commissioned by An Coiste Seasta Thuaidh Theas ar Ghaeloideachas (North-South Standing Committee on Irish-medium Education) to analyse models of...

07Feb

Do Ghairm le Gaeilge

Tá cuid mhór féidearthachtaí ann maidir le gairmeacha beatha do chéimithe ar cainteoirí líofa Gaeilge iad. Is éagsúil iad na deiseanna atá ar...

12Sep

An Tumoideachas: Bua nó Dua

An Chéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas: Imeachtaí Comhdhála   Níos mó ná riamh, tá gá le béim a chur ar thaighde,...

27Jun

Le go mBeidh tú Slán Sábháilte: Handbook on Child Protection

Le go mBeidh tú Slán Sábháilte is a Handbook on Child Protection from Fhoras na Gaeilge and Bord na hUltaise....

27Jun

Special supplement: An Ghaeilge agus Éirí Amach 1916

On 10 March the 1916 commemorative supplement, An Ghaeilge agus Éirí Amach 1916, was issued with the Irish Times. The 32 page Irish language supplement provided...

27Jun

eBook: IRISH 2016 - An insight into a living language

This magazine is a series of columns commissioned by Foras na Gaeilge go give an insight into attitudes to the Irish language and the...

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.