Comhairliúchán

Comhairliúchán ar chomharba na Scéime Pobal Gaeilge 

Is féidir aighneachtaí comhlánaithe a sheoladh trí ríomhphost nó tríd an bpost chuig an gcomhordaitheoir freagairtí le bheith faighte faoin 17 Iúil 2020 ar 1 a chlog tráthnóna.

Ba mhaith le Foras na Gaeilge tréimhse chomhairliúcháin phoiblí ar chomharba na Scéime Pobal Gaeilge a fhógairt.

Ba mhaith linn tuairim an phobail a fháil maidir leis na moltaí do chomharba na scéime agus tá cóip den doiciméad comhairliúcháin ar fáil anseo:

Comhairliúchán ar Chomharba SPG

Achoimre ar Aighneachtaí faoin SPG

Síneadh ama curtha leis an gComhairliúchán ar Treo Straitéiseach d’Fhoras na Gaeilge 2020-2025.

NÓTA TÁBHACHTACH: Tá síneadh ama á chur leis an bpróiseas comhairliúcháin ar Treo Straitéiseach d’Fhoras na Gaeilge 2020-2025.

Dé hAoine 31 Eanáir 2020 an spriocdháta nua a bheidh ann le haghaidh freagairtí (seachas 24 Nollaig 2019 mar a bhí luaite roimhe seo).

Ba mhaith linn tuairimí an phobail a fháil maidir leis an ndréacht den Treo. Moltar an dá cháipéis seo a léamh i dteannta a chéile. Tá cóip den dréacht den Treo Straitéiseach féin agus den Doiciméad Comhairliúcháin a bheidh mar uirlis le haiseolas a éascú ar fáil anseo:

Treo Straitéiseach d'Fhoras na Gaeilge 2020-2025 Dréacht 

Doiciméad Comhairliúcháin NUASHONRAITHE - Treo Straitéiseach 2020-2025

Comhairliúchán ar Earnáil na Meán

Ba mhaith le Foras na Gaeilge tréimhse chomhairliúcháin phoiblí ar thionscnaimh mhaoinithe Fhoras na Gaeilge, i dtaobh earnáil na meán Gaeilge clóite agus ar líne don tréimhse Eanáir 2020 ar aghaidh, a fhógairt. 

Ba mhaith linn tuairim an phobail a fháil maidir leis na moltaí ag eascairt as an athbhreithniú agus tá cóip den doiciméad comhairliúcháin ar fáil anseo:

Doiciméad Comhairliúcháin ar Earnáil na Meán

Tuairisc ar chomhairliúchain poiblí ar earnail na meain Gaeilge

Athbhreithniú ar Mhaoiniú d’Ionaid Ghaeilge 

Reáchtáil Foras na Gaeilge próiseas comhairliúcháin idir mí Aibreán agus mí an Mheithimh 2017 le tuairimí a lorg faoin mbealach is fearr chun tacaíocht a chur ar fáil d’ionaid Ghaeilge ar fud an oileáin.

Tá cóip den doiciméad comhairliúcháin ar fáil anseo.

Tá tuairisc iomlán agus anailís ar na haighneachtaí a fuarthas i dtaca leis an bpróiseas comhairliúcháin ar fáil anseo

Scéim na nOifigeach Gaeilge

Ba mhaith le Foras na Gaeilge tréimhse chomhairliúcháin phoiblí ar Scéim na nOifigeach Gaeilge a fhógairt.

Ba mhaith linn tuairim an phobail a fháil maidir le todhchaí Scéim na nOifigeach Gaeilge sa rialtas áitiúil i dTuaisceart Éireann.

Scéim na nOifigeach Gaeilge -Doiciméad Comhairliúcháin

Tá tuairisc iomlán agus anailís ar na haighneachtaí a fuarthas i dtaca leis an bpróiseas comhairliúcháin ar fáil anseo. 

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.