Comhairliúchán

Comhairliúchán ar chomharba na Scéime Pobal Gaeilge 

Is féidir aighneachtaí comhlánaithe a sheoladh trí ríomhphost nó tríd an bpost chuig an gcomhordaitheoir freagairtí le bheith faighte faoin 17 Iúil 2020 ar 1 a chlog tráthnóna.

Ba mhaith le Foras na Gaeilge tréimhse chomhairliúcháin phoiblí ar chomharba na Scéime Pobal Gaeilge a fhógairt.

Ba mhaith linn tuairim an phobail a fháil maidir leis na moltaí do chomharba na scéime agus tá cóip den doiciméad comhairliúcháin ar fáil anseo:

Comhairliúchán ar Chomharba SPG

Síneadh ama curtha leis an gComhairliúchán ar Treo Straitéiseach d’Fhoras na Gaeilge 2020-2025.

NÓTA TÁBHACHTACH: Tá síneadh ama á chur leis an bpróiseas comhairliúcháin ar Treo Straitéiseach d’Fhoras na Gaeilge 2020-2025.

Dé hAoine 31 Eanáir 2020 an spriocdháta nua a bheidh ann le haghaidh freagairtí (seachas 24 Nollaig 2019 mar a bhí luaite roimhe seo).

Ba mhaith linn tuairimí an phobail a fháil maidir leis an ndréacht den Treo. Moltar an dá cháipéis seo a léamh i dteannta a chéile. Tá cóip den dréacht den Treo Straitéiseach féin agus den Doiciméad Comhairliúcháin a bheidh mar uirlis le haiseolas a éascú ar fáil anseo:

Treo Straitéiseach d'Fhoras na Gaeilge 2020-2025 Dréacht 

Doiciméad Comhairliúcháin NUASHONRAITHE - Treo Straitéiseach 2020-2025

Comhairliúchán ar Earnáil na Meán

Ba mhaith le Foras na Gaeilge tréimhse chomhairliúcháin phoiblí ar thionscnaimh mhaoinithe Fhoras na Gaeilge, i dtaobh earnáil na meán Gaeilge clóite agus ar líne don tréimhse Eanáir 2020 ar aghaidh, a fhógairt. 

Ba mhaith linn tuairim an phobail a fháil maidir leis na moltaí ag eascairt as an athbhreithniú agus tá cóip den doiciméad comhairliúcháin ar fáil anseo:

Doiciméad Comhairliúcháin ar Earnáil na Meán

Athbhreithniú ar Mhaoiniú d’Ionaid Ghaeilge 

Reáchtáil Foras na Gaeilge próiseas comhairliúcháin idir mí Aibreán agus mí an Mheithimh 2017 le tuairimí a lorg faoin mbealach is fearr chun tacaíocht a chur ar fáil d’ionaid Ghaeilge ar fud an oileáin.

Tá cóip den doiciméad comhairliúcháin ar fáil anseo.

Tá tuairisc iomlán agus anailís ar na haighneachtaí a fuarthas i dtaca leis an bpróiseas comhairliúcháin ar fáil anseo

Scéim na nOifigeach Gaeilge

Ba mhaith le Foras na Gaeilge tréimhse chomhairliúcháin phoiblí ar Scéim na nOifigeach Gaeilge a fhógairt.

Ba mhaith linn tuairim an phobail a fháil maidir le todhchaí Scéim na nOifigeach Gaeilge sa rialtas áitiúil i dTuaisceart Éireann.

Scéim na nOifigeach Gaeilge -Doiciméad Comhairliúcháin

Tá tuairisc iomlán agus anailís ar na haighneachtaí a fuarthas i dtaca leis an bpróiseas comhairliúcháin ar fáil anseo. 

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.