Sainchomhairleoir Pleanála Teanga á lorg

Tá tairiscintí á lorg ag Foras na Gaeilge le conraitheoir a cheapadh le seirbhísí sainchomhairleoireachta pleanála teanga a chur ar fáil le tacú leis an phróiseas pleanála teanga i líonraí Gaeilge agus i mbailte seirbhíse Gaeltachta lasmuigh den Ghaeltacht (fé mar atá sonraithe in Acht na Gaeltachta 2012) don tréimhse Meán Fómhair 2021 go Lúnasa 2023.

Cur síos: Sainchomhairleoir Pleanála Teanga

Tuilleadh eolais agus foirm iarratais: unishabhaois@forasnagaeilge.ie

Spriocdháta: 5 Lúnasa 2021 @ 12i.n.