Tá eagrán speisialta dar teideal Éire curtha amach ag an iris liteartha Fhreaslannach Ensafh

Tá eagrán speisialta dar teideal Éire (Ireland) (2017, uimh. 1) curtha amach ag an iris liteartha Fhreaslannach Ensafh agus istigh ann tá aistriúcháin Freaslainnise de dhánta agus scéalta, agus bunsaothar Freaslannach spreagtha ag Éirinn. Tá na haistriúcháin déanta ar shaothar scríofa i mBéarla agus i nGaeilge ag scríbhneoirí Éireannacha.

Is é an scríbhneoir Éireannach is cáiliúla san eagrán seo an file Patrick Kavanagh (1904-1967). Tá ceithre cinn dá dhánta aistrithe ag Eppie Dam agus Jantsje Post ó Bhéarla go Freaslainnis agus tá intreoir dá shaothar scríofa ag Post. San áireamh chomh maith tá filíocht de chuid dhá fhile óga ó Chorcaigh, Ailbhe Ní Ghearbhuigh agus Billy Ramsell, aistrithe go Freaslainnis ag André Looijenga.

Ba é a spreag an smaoineamh an t-eagrán seo de Ensafh a dhéanamh, a dhíríonn ar Éirinn, ná teagmháil idir na heagarthóirí agus Réaltán Ní Leannáin, an scríbhneoir Éireannach a chuir i gcrích socrúchán liteartha ocht seachtaine in Leeuwarden in 2016 mar chuid den chlár malairte liteartha Focail Eile. Scríobhann Réaltán, arb as Béal Feirste di agus a chónaíonn i mBaile Átha Cliath, prós agus filíocht i nGaeilge. Tá dhá cheann dá scéalta, aistrithe ag Janneke Spoelstra agus Hedwig Terpstra, san áireamh san eagrán seo. Tá ceithre cinn de dhánta Janneke Spoelstra aistrithe go Gaeilge ag Réaltán chomh maith.

Tá an t-ábhar maidir le hÉirinn scríofa ag Edwin de Groot (dán faoin nGorta Mór agus faoi theanga agus faoi litríocht na Gaeilge).

Tá intreoir bheag ar litríocht na Gaeilge scríofa ag Réaltán freisin agus cuireann André Looijenga an Ghaeilge i láthair do dhaoine taobh amuigh d’Éirinn.

Tá de rún ag Ensafh gné-ailt speisialta eile ar theangacha neamhfhorleathana Eorpacha a chur ar fáil. Díreoidh an chéad cheann eile ar Mhálta agus tá eagráin beartaithe do Thír na mBascach, an Mhacadóin agus an Fhreaslainn thuaidh.