Tuarascáil: Straitéis úr maidir leis na meáin chlóite agus ar líne (2011)

Tuarascáil ar straitéis úr maidir le Foras na Gaeilge i leith earnáil na meán Gaeilge clóite agus ar líne le Regina Uí Chollatáin (2011)

Is í bunaidhm na tuarascála seo ná moltaí a chur i láthair i dtaobh straitéis úr maidir le ról Fhoras na Gaeilge i leith earnáil na meán Gaeilge clóite agus ar líne.

Tá dhá ghné ag baint le cur i bhfeidhm aidhm na tuarascála, mar atá, soiléiriú ar ról an Fhorais i gcomhthéacs na meán clóite agus ar líne, agus ráiteas misin na straitéise úire.

Cóip den tuarascáil ar fáil anseo: Tuarascáil R. Uí Chollatáin 2011