An Earnáil Phoiblí

04 Ean
2018
An Earnáil Phoiblí

Scéim na nOifigeach Gaeilge 2018

Spriocdháta:  5 p.m., Déardaoin an 4 Eanáir, 2018

Bunaidhm na scéime

  • Cuidiú a chur ar fáil do chomhairlí bonneagar, struchtúir, próisis agus córais a fhorbairt le go mbeidh siad in ann na seirbhísí a chuireann siad ar fáil trí Ghaeilge a mhéadú.
  • Cuidiú a chur ar fáil do chomhairlí an Ghaeilge a chothú agus a chur chun cinn do phobal na comhairle   

Cáipéisí:

Scéim na nOifigeach Gaeilge – Foirm Iarratais

Scéim na nOifigeach Gaeilge 2018 treoirlínte

[/wpex]

Stádas: DÚNTA

08 Fea
2016
An Earnáil Phoiblí

Scéim do Sholáthróirí Sainchúrsaí Oiliúna Gaeilge don Earnáil Phoiblí

Cuireann an scéim seo cúrsaí Gaeilge ar fáil don Earnáil Phoiblí trí sholáthróir sainchúrsaí oiliúna Gaeilge.

Léigh níos mó

Stádas: Dúnta

08 Fea
2016
An Earnáil Phoiblí

Scéim na nOifigeach Gaeilge

Cuireann an scéim seo an Ghaeilge achun cinn san Earnáil Phoiblí i dTuaisceart Éireann. 

Tá Foras na Gaeilge ag déanamh cómhaoiniú ar thuarastal na nOifigeach Gaeilge go ceann trí bliana, i gcomhar leis na Comhairlí Áitiúla ó thuaidh.

Léigh níos mó

Stádas: Dúnta