Dán an Domhnaigh #LéChéile: Paidir Thuata le Louis de Paor

Ba mhaith linn an dán seo, “Paidir thuata” a roinnt libh mar chuid den tsraith “Dán an Domhnaigh”. Scríobh Louis de Paor é. #LeChéile

Paidir thuata

Paidir thuata
Tor is ea tú
cois tobair
bheannaithe

sceach ar fhál
ar an gconair chaol
idir inniu is go brách.

Tá ceirteacha
chomh daite
le síleáil eaglaise

ag bláthú
ar do ghéaga loma
is mé chugat

uair amháin eile
ar mo dhá ghlúin
ag guí:

go raibh tú romham
i gcónaí
is an ghrian

ag dul faoi,
fuíoll
an tsolais

chomh geal
le huisce fíor
id shúil ghlan

a choisceann
uaigneas
na bhfíréan

is tart
an ainchreidmhigh
araon.

Louis de Paor

Tá hocht gcinn de chnuasaigh filíochta foilsithe ag Louis de Paor. Ina meascsan, tá 30 Dán (1992), Seo. Siúd. Agus Uile (1996), Rogha Dánta (2012) agus Grá Fiar (2016). Tá aistriúcháin Bhéarla le Kevin Anderson, Biddy Jenkinson agus Mary O'Donoghue taobh leis na bundánta Gaeilge aige in Ag Greadadh Bas sa Reilig/Clapping in the Cemetery (2005) agus rud eile de/and another thing (2010), agus The Brindled Cat and the Nightingale's Tongue (2014). Bronnadh an phríomhdhuais don bhfilíocht ar an gcnuasach is déanaí dá chuid, Obair Bhaile, ag Oireachtas 2019.

Foinse: Focail agus dán le Louis de Paor