Do Ghairm le Gaeilge, 3 Deireadh Fómhair

Táimid ag súil go mór le bheith i láthair ag Aonach Gairmeacha gradireland ar an gCéadaoin an 3 Deireadh Fómhair mar chuid den fheachtas Do Ghairm le Gaeilge.

 

Tá an feachtas seo dírithe ar chéimithe agus é mar aidhm aige:

  • céimithe a spreagadh le hinniúlacht sa Ghaeilge a lua ar a CV agus iad a chur isteach ar phoist
  • a nGaeilge a úsáid sna poist a bheidh acu amach anseo
  • cúrsaí iarchéime trí Ghaeilge a roghnú
  • cur isteach ar phoist in earnáil na Gaeilge.

Is cúis áthais d’Fhoras na Gaeilge eagrán 2019 den leabhrán Do Ghairm le Gaeilge a chur ar fáil ar líne, rud a bheidh ina acmhainn luachmhar d'oideachasóirí agus mic léinn 3ú leibhéal. Tugann an leabhrán léargas ar na deiseanna éagsúla oiliúna agus fostaíochta atá ar fáil do chéimithe a bhfuil Gaeilge líofa acu. Chomh maith le liosta cuimsitheach acmhainní agus cúrsaí, tá comhairle phraiticiúil ar fáil sa leabhrán ó PEIG.ie ar CV a leagan amach agus leideanna le post le Gaeilge a fháil.

Anuas ar an leabhrán, tá 18 bhfíseán ar fáil ar líne ina ndéanann ár n-ambasadóirí gairme cur síos ar an mbuntáiste a thug an Ghaeilge dóibh ina saol oibre. Tá Síomha Ní Ruairc, Comhordaitheoir Bhliain na Gaeilge 2018 agus Micheál Ó Ciaraidh, láithreoir teilifíse le TG4 i measc na n-ambasadóirí gairme a thugann léargas dúinn ar a dtaithí oibre go dtí seo.  

Beidh foireann Fhoras na Gaeilge agus PEIG.ie ar fáil le labhairt le mic léinn faoi na  deiseanna éagsúla oiliúna, fostaíochta agus deonacha atá ar fáil trí Ghaeilge ó 11 a.m. go 5 p.m. ar an 3 Deireadh Fómhair ag Aonach Gairmeacha gradireland san RDS i mBaile Átha Cliath.

Beidh  Bláthnaid Ní Chofaigh (comhalta boird Fhoras na Gaeilge agus craoltóir RTÉ) agus aíonna speisialta linn arís le labhairt lenár bpainéal faoi chúrsaí fostaíochta agus earcaíocht agus le comhairle phraiticiúil a roinnt leo siúd a bheidh i láthair ag 2.30 p.m.

Cláraigh don Aonach Gairmeacha le gradireland saor in aisce anseo.