Foilseacháin

10 Nol

Treoircháipéis: Seirbhísí Gaeilge sna Comhairlí Nua i dTuaisceart Éireann

Tá an treoircháipéis seo curtha ar fáil ag Foras na Gaeilge le go mbeidh áis ag ionadaithe tofa agus ag oifigigh na gcomhairlí...

30 Dei

Tuarascáil Taighde ar Nuachainteoirí na Gaeilge seolta ag Oireachtas na Samhna 2015

Tuarascáil Taighde ar Nuachainteoirí na Gaeilge seolta ag Oireachtas na Samhna 2015 Sheol an Coimisinéir Teanga, Rónán Ó Domhnaill, Tuarascáil Taighde ar Nuachainteoirí...

18 Meá

Tuarascáil – Dearcadh an Phobail i leith na Gaeilge

Tá leagan Gaeilge den tuarascáil Dearcadh an Phobail i leith na Gaeilge a d’fhoilsigh an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta ar fáil anseo:...

11 Mei

Tuarascáil: Straitéis úr maidir leis na meáin chlóite agus ar líne (2011)

Tuarascáil ar straitéis úr maidir le Foras na Gaeilge i leith earnáil na meán Gaeilge clóite agus ar líne le Regina Uí Chollatáin...

05 Mei

Tuarascáil Bhliantúil 2013 - An Foras Teanga

An Foras Teanga - Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntaisn don bhliain dár chríoch 31 Nollaig 2013 An_Foras_Teanga_TBC2013...

11 Ean

Cumasú & Cothú (Leabhrán Scéim Phobail Gaeilge)

Maoiníodh 19 ndeontaí tríd an mbabhta deireanach de Scéim Phobail Gaeilge agus tá léargas ar thorthaí na scéime seo tugtha sa leabhrán seo...

08 Nol

Soláthar seirbhís nuachta: Anailís ar thorthaí an tsuirbhé phobail

Anailís ar thorthaí an tsuirbhé phobail agus ar mholtaí ón tsraith fócasghrúpaí maidir le soláthar seirbhís nuachta le Regina Uí Chollatáin agus Róisín...

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.