Scéim Tacaíocht Margaíochta

Scéim le tacaíocht margaíochta a sholáthar d’Earnáil na Foilsitheoireachta Ghaeilge.

Tá scoth na leabhar á bhfoilsiú ag foilsitheoirí Gaeilge.  Tá caighdeán na leabhar seo chomh hard nó níos fearr fiú ná cuid mhór de na leabhair atá á bhfoilsiú i mBéarla ach tá géarghá le chur chuige comhtháite a thabharfadh faoi mhargaíocht a dhéanamh ar bhonn uile-oileáin agus go deimhin go hidirnáisiúnta thar ceann na bhfoilsitheoirí uilig.  Is mian linn anois scéim tacaíochta margaíochta nua a fhógairt do thréimhse 2017 – 2019.  

Tuilleadh eolas agus foirm iarratas ar fáil ó ais@forasnagaeilge.ie.

Sprioc d’iarratas 13.00, Dé Luain, 9 Eanáir 2017.