News

22Jun
2016
Press Releases, News

Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge seolta

Is mór ag Foras na Gaeilge agus Comhar an leabhar eisceachtúil (Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge); agus láithreán gréasáin spleodrach (www.portraidi.ie) a chur faoi bhráid an phobail. 

Tionscadal eiseamláireach é Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge a dhéanann an Scríbhneoir Gaeilge a chomóradh agus a thugann ábhar grianghrafadóireachta den scoth i láthair an phobail. Sa chnuasach álainn lán-daite seo, foilsítear portráidí de 107 de na scríbhneoirí is aitheanta i saol na Gaeilge, idir údair liteartha agus scríbhneoirí acadúla, ar tógadh a bportráidí go digiteach idir 2009-2013, ag Máire Uí Mhaicín d’Fhoras na Gaeilge. Cuimsítear filí, úrscéalaithe, gearrscéalaithe, scríbhneoirí béaloidis, scríbhneoírí do pháistí, scoláirí léinn agus scríbhneoirí ó sheánraí liteartha eile. Cuirtear beathaisnéis agus, de réir mar a oireann, sliocht dá saothar go tánaisteach leo. Mar sin féin, tá béim faoi leith ar an bportráidíocht ealaíonta iontu a léiríonn daonnacht na scríbhneoirí céanna. Cuirtear réamhrá agus sleachta cuimhní cinn leis an leabhar freisin, agus tá an láithreán gréasáin inchuardaithe ina áis luachmhar do shaol na Gaeilge anois agus sa todhchaí. Tá comhaid fuaime de chuid de na scríbhneoirí i mbun léitheoireachta ar a gcuid sleachta roghnaithe á gcur leis an láithreán gréasáin freisin chun gné na cartlainne a fhorbairt.

Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin na bportráidí. 

Preaseisiúint: Preaseisiúint -Portráidí

 

Status: Choose Status

18Jun
2016
Press Releases, News

Cvetka Bevc: The first writer in Ireland for Other Words

The Association for Contemporary Art X-OP in Slovenia has chosen author Cvetka Bevc for the Other Words literary residency in Ireland.

Cvetka Bevc is a poet, writer and musician who lives and works in Ljubljana. Cvetka writes prose, poetry, young adult literature and dramatic works. She has written over thirty full-production radio plays and has published over twenty books. Her poetic and prose works have been translated in English, German, Italian, Czech, Serbian, Croatian, Macedonian, Bulgarian, Romanian, Chinese, Belorussian, Latvian, etc.  She has also written several screenplays, theatre musicals and numerous musical presentations and original scores for radio plays, theatre plays and films. Cvetka has participated in literary readings at home as well as abroad (Italy, Austria, Croatia, Estonia, Romania, Bulgaria, England, Finland, etc.) and was a member of literary tours throughout Australia, China and Macedonia.

Press release - Cvetka Bevc

Status: Choose Status

11Jun
2016
Press Releases, News

Scríobh Leabhar going from strength to strength

At an event on Tuesday 7 June in the Áisaonad in St. Mary’s College Belfast awards were presented to some of the 1500 pupils from Northern Ireland who created, designed and published their own books in Irish as part of the Foras na Gaeilge Scríobh Leabhar (Write a Book) project. Pupils from 17 schools in Northern Ireland took part in Scríobh Leabhar this year and they wrote their own stories in Irish on many subjects. Scríobh Leabhar is organised in Northern Ireland through the Áisaonad with Foras na Gaeilge. The presentation was made by Ferdie Mac an Fhailigh, Chief Executive of Foras na Gaeilge.

In all this year 141 schools and 9,461 children took part in the project and 6,300 books were written. There will be other events similar to this ceremony in other areas in coming weeks to celebrate pupils’ achievement throughout the country. 

Further information: Write a Book going from strength to strength

Status: Choose Status

07Jun
2016
Press Releases, News

Significant reduction in Summer Camp grants

Foras na Gaeilge has approved grants to the value of €158,417 for Summer Camps which will be organised during 2016. The Summer Camps Scheme aims to run summer camps for young people to provide opportunities for the use of Irish which help and encourage them to use Irish in an enjoyable way.

Speaking today, however, Foras na Gaeilge Chief Executive Ferdie Mac an Fhailigh said, “Although Foras na Gaeilge is delighted to announce these grants, we are disappointed that we could not approve every eligible application. This time last year we announced a grant of €192,779 for 92 camps and there is a significant reduction in the number of grantees this year. The demand for this scheme increased this year but, out of the 115 high quality applications we received we could only approve 69 of those due to lack of funding. Unfortunately, there will be 23 fewer summer camps funded this year and 654 young people will miss out on the opportunity to attend summer camps as a result.”

Further information: Press release - Summer Camps 2016

Status: Choose Status

06Jun
2016
Press Releases, News

Loss of a Legend: Joe McDonagh (Seosamh Mac Donncha) 1953 – 2016

It is with healtfelt sorrow that Foras na Gaeilge announces the death of its Chairman, Joe McDonagh (Seosamh Mac Donncha), who passed away on 20 May. Joe’s achievements on the sporting field and in his professional career on behalf of education and the Irish language made him a hero among the GAA and Irish language communities. Speaking today, Ferdie Mac an Fhailigh, Chief Executive of Foras na Gaeilge said that “we have lost a legend and a friend” and that Joe’s passing will “leave a huge void among the Irish language and Gaelic games communities”

Joe was Chief Executive of Foras na Gaeilge from February 2002 to March 2006. During his time as Chief Executive, he laid the foundation for the operation of Foras na Gaeilge as an all-Ireland crossborder body. He also served as a member of Foras na Gaeilge’s Board from 2011 to 2015. His appointment as Chairman of the Board was widely welcomed in December 2015.

The staff and Board of Foras na Gaeilge extend their deepest condolences to Joe’s wife, Peig, to his daughters Muireann and Éilis and to his son Eoin.

Full press release available here: Loss of a Legend - Joe Mac Donagh 1953-2016

Status:

21May
2016
Nuacht, Preasráitis

Laoch ar Lár: Seosamh Mac Donncha 1953 – 2016

Is le croí trom a fhógraíonn Foras na Gaeilge gur cailleadh Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge, Seosamh Mac Donncha, ar an 20 Bealtaine. Is cailliúint mhór é Seosamh a bhí mar laoch ag lucht leanúna Chumann Lúthchleas Gael agus a raibh ardmheas air as na gaiscí a rinne sé ar an bpáirc imeartha agus ina shaol gairmiúil ar son an oideachais agus na Gaeilge. Ag labhairt dó inniu dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Ferdie Mac an Fhailigh go bhfuil “laoch agus cara caillte againn” agus go bhfágann bás Sheosaimh “folús mór i saol na Gaeilge agus na gcluichí Gaelacha trí chéile”.

Bhí Seosamh ina Phríomhfheidhmeannach ar Fhoras na Gaeilge ó mhí Feabhra 2002 go Márta 2006. I rith a thréimhse mar Phríomhfheidhmeannach, leag sé an bhunchloch d’fheidhmiú an Fhorais mar fhoras trasteorann uile-Éireann. Chaith sé tréimhse mar chomhalta ar Bhord Fhoras na Gaeilge ó 2011 go 2015. Cuireadh fáilte mhór roimh a cheapachán mar Chathaoirleach ar an 13 Nollaig 2015.

Déanann foireann agus Bord Fhoras na Gaeilge comhbhrón ó chroí le bean chéile Sheosaimh, Peig, lena bheirt iníonacha Muireann agus Éilis agus lena mhac Eoin. Ar dheis Dé go raibh a anam.

Preaseisiúint iomlán ó Fhoras na Gaeilge anseo: Laoch ar Lár - Seosamh Mac Donncha 1953-2016

Status:

10May
2016
News

Folúntas: Oifigeach Cléireachais

Post buan mar Oifigeach Cléireachais le Foras na Gaeilge (Cearnóg Mhuirfean)

Oifigeach Cléireachais Tagairt: OCSSF/0416


Beidh an post seo lonnaithe i gCeannáras Fhoras na Gaeilge, i mBaile Átha Cliath.


* Déanfar ceapachán amháin anois agus cuirfear painéal le chéile a líonfar folúntais ag an ngrád seo, as seo go ceann bliana ach acmhainn a bheith ann chuige sin.

FOIRM IARRATAIS & DEASCÁN EOLAIS
T: (00353) (01) 639 8412 R: poist@forasnagaeilge.ie
Nó is féidir na cáipéisí a íoslódáil díreach ó http://www.gaeilge.ie/foluntais nó scríobh chuig an seoladh thíosluaite agus an uimhir thagartha a lua.

SPRIOCDHÁTA
Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh thíosluaite roimh 1.00 i.n. Dé Máirt, 7 Meitheamh 2016.
Poist,
Foras na Gaeilge,
7 Cearnóg Mhuirfean,
Baile Átha Cliath 2.

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost.


Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post.

Status:

27Apr
2016
Press Releases, News

Bilingual school tours brochure published by Tayto Park

Bilingual school tours brochure published by Tayto Park

Foras na Gaeilge is delighted that Tayto Park has published Turais Scoile Pháirc Tayto 2016 / Tayto Park School Tours 2016with support from Foras na Gaeilge.

More information: Preaseisiúint-Pháirc-Tayto-Gaeilge-Béarla-1

Status:

17Apr
2016
Press Releases, News

An chéad scríbhneoir Éireannach ainmnithe don tionscadal Focail Eile: Réaltán Ní Leannáin

Tá lúcháir ar Fhoras na Gaeilge a fhógairt go bhfuil Réaltán Ní Leannáin roghnaithe acu le seal a chaitheamh san Fhreaslainn mar chuid den tionscadal Focail Eile i mí Aibreáin agus mí na Bealtaine 2016.  Beidh Réaltán lonnaithe in Leeuwarden, príomhchathair na Freaslainne san Ísiltír, agus díreoidh sí ar a saothar scríbhneoireachta, beidh sí ag coinneáil blag agus beidh sí páirteach in imeachtaí a bhaineann le mionteangacha, an Fhreaslainnis go háirithe, nuair a bheas sí ann.

 

Rugadh Réaltán Ní Leannáin i mBéal Feirste. Chaith sí a hóige agus a déaga ann le linn na seascaidí agus na seachtóidí. Tá cónaí uirthi faoi láthair i mBaile Átha Cliath.

 

Thosaigh Réaltán ag teagasc Gaeilge agus Spáinnise i scoileanna dara leibhéal sna hochtóidí. Tá tréimhsí caite aici ar fud na Spáinne agus tá taithí aici ar go leor de na teangacha éagsúla a labhraítear ann. Bhog sí as sin go dtí an t-oideachas tríú leibhéal, ag léachtóireacht san oideachas i gColáiste na Trionóide agus in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Chuaigh sí as sin go hOllscoil na Banríona, Béal Feirste.

 

Le linn di bheith ag léachtóireacht in Ollscoil na Banríona tháinig ailse uirthi. Sháraigh sí an deacracht seo, áfach, agus tá sí ag scríobh ó bhí 2007 ann. Tá cnuasach filíochta foilsithe aici, Turas Ailse (2011), bunaithe ar an eispéaras seo. Déanann sí blagáil [http://turasailse.blogspot.ie/] ar ailse agus ar ghnéithe eile dá saol agus déanann sí léirmheasanna ar leabhair nua-fhoilsithe [http://eithniu.blogspot.ie/]. Déanann sí tvuíteáil ar http://twitter.com/RealtanNiL

 

Sa bhliain 2015 d’fhoilsigh Cló Iar-Chonnacht a cnuasach gearrscéalta, Dílis [http://www.cic.ie/books/published-books/dilis], radharc neamhthrócaireach ó thaobh na mban de ar an saol. Bhí an-rachairt air, agus chothaigh sé conspóid lena pheirspeictíocht dhiongbháilte.

 

Is í Réaltán an chéad scríbhneoir Éireannach le bheith roghnaithe ag Foras na Gaeilge don tionscadal idirnáisiúnta scríbhneoireachta Focail Eile. Is clár comhpháirtíochta é Focail Eile idir eagraíochtaí cultúrtha ar fud na hEorpa agus é mar aidhm atá aige líonra de shocrúcháin chruthaitheacha a chur ar bun do scríbhneoirí Eorpacha i mionteangacha agus teangacha mionlaigh.

 

Tuilleadh eolais ar fáil ar www.focaileile.ie agus focaileile@forasnagaeilge.ie; nó ó Orlagh Ní Raghallaigh, Foras na Gaeilge, Béal Feirste 028 90890970.

 

Status: Choose Status

19Jan
2016
News

Folúntas mar Eagarthóir Cúnta (Post sealadach)

 

Post sealadach mar Eagarthóir Cúnta le Foras na Gaeilge (oifig Ghaoth Dobhair)

Más cuí, cuirfear painéal le chéile as a líonfar folúntais shealadacha eile as seo go ceann bliana ach acmhainn a bheith ann chuige sin.

Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh atá luaite san fhógra thíos roimh 1.00 i.n. Dé Máirt, 9 Feabhra 2016.

Tá gach eolas faoin bpost ar fáil sna cáipéisí thíos:

Deascán Eolais Eag Cúnta EAGC0216

Son faoi Phearsa EAGC0216

Sainchuntas Poist Eag Cúnta EAGC0216

Foirm Iarratais Eag Cúnta EAGC0216

Fógra (Eag Cúnta 2016)

Status:

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.