An Gúm 1926-2016: Cnuasach Aistí

I bhFómhar 2016 rinneadh comhdháil lae a reáchtáil i gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath chun comóradh a dhéanamh ar 90 bliain ó bunaíodh an Gúm in 1926. Thug idir scoláirí, bhaill foirne agus iarbhaill foirne an Ghúim cainteanna ar ghnéithe éagsúla d'oidhreacht agus de shaothair foilsithe an Ghúim le linn na tréimhse sin. Leagan iomlánaithe de na cainteanna sin atá sna haistí thíos agus réamhrá, aguisíní agus tagairtí curtha leo. Beidh an t-iomlán á fhoilsiú i bhfoirm leabhair amach anseo. Is é Máirtín Coilféir a chuir in eagar agus a rinne cúram den dearadh agus den leagan amach.

Is féidir éisteacht le taifead de na cainteanna ar an ardán SoundCloud.
www.soundcloud.com

Réamhrá

Seosamh Ó Murchú

An Gúm:
Comhthéacs a Bhunaithe

Gearóid Ó Tuathaigh

An Gúm agus an
Comhthéacs Eorpach

Michael Cronin

Seoda an Ghúim


Alan Titley

Breithiúna agus breithiúnais
sa Ghúm

Máirtín Coilféir

Ag Aistriú chun Foghlama


Antain Mag Shamhráin

An Gúm, an Ghruaim
agus an Griannach


Gearóidín Uí Laighléis

Cuir Síoda ar Leabhar... (cuid 1)
Na Clúdaigh


Muiris Ó Raghallaigh

 

Cuir Síoda ar Leabhar...  (cuid 2)Muiris Ó Raghallaigh

Nuafhilí agus an
Sean-Scéal Céanna


Aifric Mac Aodha

Ag Foghlaim Ceirde:
Foilseacháin an Ghúim
do Pháistí Óga, 1926-70

Róisín Adams

Aguisíní

Tagairtí

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.